Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w piątek 6 stycznia 2023 obowiązuje post?

Czy w piątek 6 stycznia 2023 obowiązuje post?

W piątek 6 stycznia 2023 r. obchodzimy w Kościele powszechnym uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną potocznie Świętem Trzech Króli. Uroczystość ta należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym.

Zobacz też:

Czy w święto Trzech Króli uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

Czytania liturgii Mszy św. z dnia 6 stycznia 2022

Miłosierdzie Boże w objawieniu się Mędrcom

Niebo schodzi ku ziemi – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).

Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi – po łacinie: Christus mansionem benedicat. Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok.

Czytaj więcej na brewiarz.pl —> o uroczystości Objawienia Pańskiego


6 stycznia jest Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom. W tym roku dzień ten jest obchodzony pod hasłem: „Z misjonarzami służymy Kościołowi”.

Zobacz więcej —> 6 stycznia – Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom


W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2023 r., pod hasłem “Niechaj prowadzi nas gwiazda”, w Warszawie i ponad 750 miejscowościach w Polsce i na świecie przejdą Orszaki Trzech Króli.

Zobacz spot promocyjny Orszaku Trzech Króli:

Zobacz więcej —> 753 Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami polskich miast. „Co roku gromadzą blisko 2 mln osób”


Czy w piątek 6 stycznia 2023 r. – w Uroczystość Objawienia Pańskiego – obowiązuje post?

Wierni w Polsce, którzy ukończyli 14 rok życia, są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości albo gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Ponieważ w piątek 6 stycznia 2023 r. przypada w Kościele powszechnym liturgiczna Uroczystość Objawienia Pańskiego, dlatego w Polsce nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych!


DEFINICJA POSTU

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy.

Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.

Info za —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce

Zobacz też —> Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja