Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała...

Uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała

“Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić – to uczynki miłosierdzia co do duszy. Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać. Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest ona także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu” – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, p. 2447

Zobacz też —> Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje – Modlitwa św. Siostry Faustyny


Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7)

U progu ogłoszonego przez siebie Roku Miłosierdzia papież Franciszek zachęcił wszystkich wiernych by odkryć na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy:

– Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. (…) Nie możemy uciec od słów Pana, gdyż to na ich podstawie będziemy osądzeni… (Bulla Misericordiae vultus, 15)


Miłosierni miłosierdzia dostąpią!


Uczynki miłosierne względem duszy:

1. Grzeszących upominać

2. Nieumiejętnych pouczać

3. Wątpiącym dobrze radzić

4. Strapionych pocieszać

5. Krzywdy cierpliwie znosić

6. Urazy chętnie darować

7. Modlić się za żywych i umarłych

 

Uczynki miłosierne względem ciała:

1. Głodnych nakarmić

2. Spragnionych napoić

3. Nagich przyodziać

4. Podróżnych w dom przyjąć

5. Więźniów pocieszać

6. Chorych nawiedzać

7. Umarłych pogrzebać

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny:

“Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie.

MIŁOSIERDZIE MASZ OKAZYWAĆ ZAWSZE I WSZĘDZIE BLIŹNIM, NIE MOŻESZ SIĘ OD TEGO USUNĄĆ ANI WYMÓWIĆ, ANI UNIEWINNIĆ.

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu.”

Dzienniczek, 742


Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36) – zachęca Jezus. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie kończy słowami: Idź, i ty czyń podobnie! (Łk 10,37). To wezwanie do każdego z nas, byśmy nie zamykali oczu na potrzeby tych, którzy są obok nas, byśmy starali się im przyjść z pomocą, niosąc dobre słowo, wsparcie, modlitwę. Jak podkreśla Jezus: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40).

WPATRUJĄC SIĘ W MIŁOSIERNEGO BOGA,
DZIELMY SIĘ NAOKOŁO MIŁOŚCIĄ!Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do akcji Razem możemy więcej!