Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Kult Miłosierdzia Bożego

Zaufaj Panu już dziś!

 

Transmisja na żywo 24/7 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – www.faustyna.pl.

 

Transmisja na żywo 24/7 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie – obraz Jezusa Miłosiernego namalowany w 1934 r. wg. wskazówek św. Faustyny. Dievo gailestingumo šventovė – www.gailestingumas.lt

Formy kultu Miłosierdzia, które Pan Jezus przekazał Siostrze Faustynie

Jezu, ufam Tobie!

Obraz Jezusa Miłosiernego

Siostra Faustyna 22 lutego 1931 roku miała wizję, w której Pan Jezus żądał od niej wymalowania obrazu. Zapowiedział też łaski dla czcicieli tego wizerunku.

 

Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w waszej kaplicy i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam będę ją bronił jako swej chwały. (Dz. 47-48).

Pierwsza niedziela po Wielkanocy

Święto Miłosierdzia

Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego; wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. (Dz. 699)

 *

Przygotowaniem do Święta Miłosierdzia jest nowenna, która rozpoczyna się w Wielki Piątek i polega na odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego wraz z modlitwą za dusze.

Święto Miłosierdzia Bożego

Dla Jego bolesnej Męki …

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie tekst Koronki w Wilnie 13 i 14 września 1935 r.

 

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. (Dz. 687).

15:00

Godzina Miłosierdzia

W październiku 1937 r. Pan Jezus polecił s. Faustynie czcić godzinę swej śmierci.

 

O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (…) w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją… (Dz. 1320).

 

Głoszenie i uczynki miłosierdzia

Szerzenie czci Miłosierdzia

Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje nią na inne dusze. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinie śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. (Dz. 1074-1075).