Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Różaniec ze św. Faustyną – Tajemnice bolesne...

Różaniec ze św. Faustyną – Tajemnice bolesne

Różaniec ze Świętą Faustyną – rozważania różańcowe w formie cytatów z Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej. Cześć III Różańca Świętego – Tajemnice bolesne. Trzecia część Różańca odmawiana jest zazwyczaj we wtorki i piątki.

Zobacz też:

Różaniec ze św. Faustyną – Tajemnice radosne

Różaniec ze św. Faustyną – Tajemnice światła

Różaniec ze św. Faustyną – Tajemnice chwalebne


Tajemnice bolesne

I. Modlitwa w Ogrójcu

„A będąc w ciężkości – dłużej się modlił”. Kiedy się zaczęłam zastanawiać głębiej, wiele światła spłynęło na duszę moją. Poznałam, jak bardzo potrzeba nam wytrwałości w modlitwie, i od takiej ciężkiej modlitwy zależy nieraz nasze zbawienie (Dz. 157).

II. Biczowanie

Ujrzałam Pana Jezusa, jak cierpiał biczowanie. (…) Biedni grzesznicy, jak wy się spotkacie w dzień sądu z tym Jezusem, którego teraz tak katujecie? Krew Jego płynęła na ziemię, a w niektórych miejscach ciało zaczęło odpadać. I widziałam na plecach parę kości Jego obnażonych z ciała… Jezus cichy wydawał jęk i westchnienie (Dz. 188).

III. Cierniem ukoronowanie

Upleciono koronę z cierni i ubrano głowę świętą [Pana], i podano trzcinę w rękę Jego, i naśmiewali się z Niego, oddając Mu pokłony jako królowi, plwali na oblicze Jego, a inni brali trzcinę i bili głowę Jego, a inni kułakami zadawali Mu boleść, a inni zasłonili twarz Jego i bili Go pięściami; cicho znosił to Jezus. (…) Skąd taka złość w człowieku, a jednak grzech to sprawia – spotkała się Miłość i grzech (Dz. 408).

IV. Dźwiganie krzyża

Nie wszystko jeszcze świat wie, co Jezus cierpiał. Towarzyszyłam Mu (…) w każdym rodzaju męki Jego; nie uszły uwagi mojej ani jeden ruch, ani jedno spojrzenie Jego, poznałam całą wszechmoc miłości i miłosierdzia Jego ku duszom (Dz. 1054).

V. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Kiedyś konał na krzyżu, w tym momencie obdarzyłeś nas życiem wiekuistym; pozwalając sobie otworzyć bok swój najświętszy, otworzyłeś nam niewyczerpane źródło miłosierdzia swego; dałeś nam, co miałeś najdroższego, to jest krew i wodę z Serca swego (Dz. 1747).

 

Źródło: Miesięcznik “Różaniec”


Podaruj posiłek potrzebującym – zapraszamy wraz z Sanktuarium w Łagiewnikach!


Zobacz też:

Różaniec ze św. Faustyną – Tajemnice radosne

Różaniec ze św. Faustyną – Tajemnice światła

Różaniec ze św. Faustyną – Tajemnice bolesne

Godzina Miłosierdzia

Psalm 51 – Miserere


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!