Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: dyspensa od wstrzemięźliwości