Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawia...

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiana przez św. Ojca Pio

Tę koronkę do Najświętszego Serca Pana Jezusa św. Ojciec Pio odmawiał codziennie w intencji ludzi, którzy polecali się Jego modlitwom. Zapraszamy do modlitwy ze św. Ojcem Pio!


Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam Wam: proście, a otrzymacie, szukajcie,  a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen.

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.

Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O, łaskawa,
O, litościwa
O, słodka Panno Maryjo.

Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami.


Za —> www.ojciecpio.kalisz.pl: Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiana przez Ojca Pio


Podaruj posiłek potrzebującym – zapraszamy wraz z Sanktuarium w Łagiewnikach!


Zobacz też:

Koronka do Miłosierdzia Bożego – Jak się nią modlić?

Modlitwa św. Jana Pawła II do św. Ojca Pio

Niechaj znowu powstaną – Modlitwa św. Ojca Pio o nawrócenie grzeszników


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!