Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kult Matki Bożej Loretańskiej, której liturgiczne wspomnienie przypada 10 grudnia, wywodzi się z sanktuarium domu Najświętszej Maryi Panny w Loreto. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, która rozbrzmiewa również w polskich kościołach i kapliczkach każdego roku, zwłaszcza podczas nabożeństw majowych związana jest z tym właśnie miejscem. Mimo że w historii powstało wiele litanii maryjnych, to powszechnie i na stałe przyjęła się właśnie ta, którą odmawiano w Loreto. Została ona oficjalnie zatwierdzona przez papieża Sykstusa V w 1587 r.

Zobacz więcej —> brewiarz.pl: Najświętsza Maryja Panna Loretańska


W sierpniu 2020 r. Konferencja Episkopatu Polski opublikowała teksty ujednolicone popularnych modlitw w języku polskim, wśród nich Litanii loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny. Tekst ujednolicony publikujemy w dniu 4 września 2020 r.

Przeczytaj —> episkopat.pl: Przewodniczący Komisji liturgicznej KEP o nowych tekstach dla liturgii i pobożności prywatnej oraz Biskupi zatwierdzili brzmienie trzech nowych wezwań Litanii loretańskiej


Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko miłosierdzia,
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

***

Werset i orację można według uznania dostosować do okresu liturgicznego

W okresie Adwentu

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się. Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło
ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, † spraw, aby wspomagało nas
wstawiennictwo Dziewicy, * w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez
Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

W okresie Narodzenia Pańskiego

P. Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś.
W. Bogurodzico, przyczyń się za nami.

Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś
ludzi łaską wiecznego zbawienia, † spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez którą
otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje na wszystkie wieki
wieków. W. Amen.

W okresie Wielkanocy

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
przywróciłeś radość światu, † spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, * osiągnęli
szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

***

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno
chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu
Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do
Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik
płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i
wysłuchaj. Amen.

Tekst jednolity —-> KKBiDS/BP KEP/episkopat.pl: Ujednolicone modlitwy – tekst integralny (wrzesień 2020)

Źródło: Liturgia Godzin. Wezwania “Kyrie… Christe…” na początku litanii, skrót “P.” w wersecie końcowym, modlitwy okresowe oraz Antyfona “Pod Twoją obronę” i Modlitwa św. Bernarda wg uchwały ujednolicającej nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020.
Nowe wezwania wprowadzone przez Papieża Franciszka w brzmieniu polskim wg uchwały nr 28/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020.

Redakcja tekstu: Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.


Zobacz też:

⇒ Jak powstała Litania Loretańska?

Najświętsza Maryja Panna Loretańska