Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Dekalog Kierowcy – MIVA Polska

DEKALOG KIEROWCY opracowała MIVA Polska (Mission Vehicle Association) – misyjna organizacja powołana przez Konferencję Episkopatu Polski.

W dniach 18-25 lipca 2021 przeżywaliśmy 22. Tydzień św. Krzysztofa, którego obchody organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, zajmujące się pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Odbywają się one pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i związane są ze wspomnieniem św. Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców i Podróżujących. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów były słowa: W drogę do Źródła Życia.

Zobacz też —> Bp Mazur na Tydzień Św. Krzysztofa: Środki transportu w misjonarskim posługiwaniu odgrywają niezastąpioną rolę

Polecamy też—> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja


Dekalog Kierowcy – Przykazania dla kierowców według MIVA Polska

“Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:

1. Nie będziesz egoistą na drodze.

2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.

3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.

4. Szanuj pieszych.

5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.

6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.

7. Nie bądź brawurowy w prędkości.

8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.

9. Pomagaj potrzebującym na drodze.

10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.

Boże pobłogosław naszej podróży. Spraw abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu. Boże prowadź! Święty Krzysztofie, módl się za nami!”

Tekst za / modlitwa kierowcy —> miva.pl: W trosce o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Zobacz też —> MIVA Polska


Dołącz do Get Mercy – dodawaj swoje intencje, wspieraj innych modlitwą i postem: