Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

XIII Tydzień Wychowania pod hasłem “Wspólnot...

XIII Tydzień Wychowania pod hasłem “Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”, 10-16 września 2023

W niedzielę, 10 września 2023 r., w Kościele katolickim w Polsce rozpoczął się XIII Tydzień Wychowania, którego hasłem są w tym roku słowa “Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”.

Tegoroczną refleksję nad sposobami oraz skutecznością wychowawczą podejmuje się w kontekście dwóch ważnych dla Kościoła wydarzeń. Pierwszym z nich jest trwający w Kościele powszechnym Synod o synodalności, a drugim beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci.

Zobacz więcej / materiały ⇒ www.tydzienwychowania.pl

Z okazji Tygodnia Wychowania biskupi przygotowali zapowiadający go list pasterski.

Wskazali w nim m.in. trzy najważniejsze wymiary Kościoła synodalnego. Na pierwszym miejscu stawiając umiejętność budowania wspólnoty, na miarę obecnych czasów. „Otwieranie serc wychowanków na drugiego człowieka w duchu miłości bliźniego nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dramatu deptania ludzkiej godności i niesprawiedliwości w różnych częściach świata, trwających konfliktów zbrojnych, zwłaszcza wobec wojny na Ukrainie” – czytamy w liście. W tym samy punkcie zaakcentowana została „zdolność do mądrego i dojrzałego przeżywania różnic, łącząca otwartość na innych z zachowaniem własnej tożsamości”, która ma być wynikiem realizowania przykazania miłości bliźniego. Jako wzór takiej postawy biskupi wskazali przykład Rodziny Ulmów, której uroczystość beatyfikacji, 10 września, zbiega się z rozpoczęciem Tygodnia Wychowania.

Drugim z wymiarów, na który zwrócili uwagę biskupi, jest kształtowanie postawy aktywnego uczestniczenia w życiu wspólnoty. Budowanie wspólnoty i zaangażowanie w nią rodzą potrzebę dzielenia się tymi doświadczeniami z innymi, dlatego, jako trzeci wymiar Kościoła synodalnego, wymieniane jest kształtowanie postaw misyjnych. „Nie wystarcza bierny opór wobec zła. Jezus wzywa nas do aktywnego zaangażowania w przemianę świata w duchu Ewangelii” – napisali biskupi.

Przeczytaj —> List Episkopatu Polski z okazji XIII Tygodnia Wychowania

Posłuchaj Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski:

Tydzień Wychowania jest inicjatywą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rady Szkół Katolickich. Obchodzony jest we wrześniu każdego roku, jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci oraz o ich wychowanie. W tym roku obchodzony jest po raz trzynasty.

W materiałach pomocniczych przygotowano min., konspekty katechez poświęcone wartościom wychowawczym związanym z Synodem, teksty rozważań i modlitwy wiernych do wykorzystania, tekst konferencji dla rodziców, nauczycieli, katechetów i duszpasterzy.

Info i foto na podstawie —> tydzienwychowania.pl/ BP KEP: XIII Tydzień Wychowania (10-16 września)

Zobacz też —> 10 września 2023 w Markowej – Beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich siedmiorgiem dzieci


Obejrzyj konferencję: 4 prawa życia – Tydzień wychowania 2023 – Ks. Marek Studenski

Wideo —> XIII Tydzień Wychowania (2023) / Diecezja Bielsko-Żywiecka: 4 prawa życia – Tydzień wychowania 2023