Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Misja Ekwador – wspieramy ojca Mariusza w ni...

Misja Ekwador – wspieramy ojca Mariusza w niesieniu Ewangelii!

Polski misjonarz o. Mariusz Szczepański, werbista, od 2009 r. pełni posługę w Ekwadorze, niosąc Ewangelię mieszkańcom tego południowoamerykańskiego państwa pochodzącym z różnych grup etnicznych, pracując w różnych częściach kraju. Od początku dostrzega też naglącą potrzebę pomocy materialnej ludziom ze swoich wspólnot – dzięki ofiarności przyjaciół i dobrodziejów z Polski ta pomoc przybiera wiele konkretnych form! Zapraszamy do włączenia się w dzieło realizowane przez ojca Mariusza, poprzez objęcie go misyjnym patronatem oraz wsparcie finansowe jego posługi!

Potrzeb jest wciąż wiele, a ludzie do których dociera ta pomoc są bardzo wdzięczni, za każdą dobroć otrzymaną z Polski przez ręce o. Mariusza!

Każdy kto pragnie wesprzeć prace misyjną ojca Mariusza, może wypełnić formularz umieszczony na stronie Referatu Misyjnego Księży Werbistów > https://www.pomocmisjom.werbisci.pl/?page_id=3396

Wypełniając formularz należy wpisać dane ofiarodawcy oraz dane misjonarza którego pragnie się wesprzeć – w tym przypadku należy wypełnić dane:

o. Mariusz Szczepański SVD
Ekwador


W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 17 kwietnia 2022 r., w mieście Cuenca na Południu Ekwadoru, Ojciec Mariusz oprawił drugą już w tym roku Mszę św. w ramach Eucharystycznego “maratonu” Get Mercy!

Poprzednia Eucharystia w Cuenca miała miejsce w dniu 26 stycznia 2022.


Inauguracja liturgii Wigilii Paschalnej w parafii o. Mariusza!


Bożonarodzeniowe pozdrowienia z Ekwadoru!

Zobacz więcej —> Pozdrowienia świąteczne z Ekwadoru! – Ojciec Mariusz Szczepański SVD o Adwencie i Bożym Narodzeniu na misji

Dołącz do modlitwy w intencji ojca Mariusza —> na Get Mercy!


Ojciec Mariusz Szczepański SVD:

Bóg zawsze wynagradza dobro, które okazujemy tym najbardziej potrzebującym. Wszystkim tym którzy wspierają moją pracę misyjną składam serdeczne Bóg Zapłać i tak po ludzku, po prostu DZIĘKUJĘ. Niech Pan Bóg wynagrodzi każdemu z Was wszelkie dobro jakie czynicie dla wspierania dzieła misyjnego kościoła w Ekwadorze. Zapewniam o mojej pamięci modlitewnej za Was wszystkich. Choć daleko od Ojczyzny, ale duchowo i sercem blisko…..

W miłości Słowa Bożego – o. Mariusz Szczepański SVD – Ekwador”


Przeczytaj o ojcu Mariuszu w miesięczniku “Misjonarz”:

ks. Mariusz Szczepański SVD

fot. Misjonarze Werbiści


Księża Werbiści o Patronacie Misyjnym:

“Dzięki Patronatowi Misyjnemu możemy pomóc misjonarzom, okazując przez to naszą życzliwość i współodpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła. Patronat misyjny nad którymś z naszych misjonarzy może być także jedną z wielu form czynów miłosierdzia lub pokuty.

Patron rozciąga duchową i materialną opiekę nad konkretnym misjonarzem poprzez: codzienną modlitwę, częstą Komunię świętą, ofiarowanie cierpień i krzyży dnia codziennego. Ponadto w miarę możliwości przeznacza dobrowolną ofiarę na jego utrzymanie oraz na sfinansowanie prac, które podejmuje.

Chociaż czyni się wiele to potrzeby są wciąż ogromne. Im więcej Patronów misyjnych uda się nam pozyskać, tym ciężary misyjne będą łatwiejsze do uniesienia. Im będzie nas więcej, tym będziemy mogli więcej uczynić dla misji.

Swoje wsparcie finansowe na rzecz misjonarza, można przesłać jednorazowo bądź w inny bardziej dogodny sposób.”

Dołącz do patronatu misyjnego —> nad o. Mariuszem Szczepańskim SVD


O. Mariusz Szczepański SVD

pochodzi z Wrocławia. W 2001 roku rozpoczął formację zakonno-misyjną w Zgromadzeniu Słowa Bożego (Misjonarze Werbiści). Po jej zakończeniu w 2009 r., otrzymał święcenia kapłańskie w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie na Warmii, i udał się do kraju swego przeznaczenia jakim jest obecnie Ekwador.

Po kursie języka hiszpańskiego w stolicy kraju Quito, został przeznaczony do pracy misyjnej na wybrzeżu Ekwadoru, w północno-zachodniej części tego kraju. Po prawie 3 latach posługi misyjnej wśród potomków niewolników afrykańskich, na wyspie Muisne i w mieście Esmeraldas, został przeniesiony na kolejną placówkę misyjną do Archidiecezji Cuenca do małej miejscowości Ludo w powiecie Sigsíg, gdzie posługiwał wśród ludności pochodzenia indiańskiego zamieszkującej terytorium Ludo i San José de Raranga.

W czerwcu 2014 został mianowany proboszczem parafii w San Pedro w Quingeo. Tam swoją posługę pełnił do lutego 2019 roku.

Z racji potrzeby, która pojawiła się na jednej z najbardziej oddalonych parafii z duszpasterstwem Indian Kichwa, w miejscowości Zhiña, zgodził się objąć tę parafie jako proboszcz, aby ludzie tam mieszkający nie pozostali bez sakramentów, Mszy świętych oraz formacji katechetycznej.

Wszędzie gdzie ojciec Mariusz realizował posługę misyjną, czy to na wybrzeżu czy w górach kordyliery andyjskiej, zawsze widział potrzebę pomocy ludziom ze swoich wspólnot. Dzięki ofiarności przyjaciół i dobrodziejów z Polski, przez te wszystkie lata swej posługi, wiele rodzin otrzymało pomoc czy to w zakupie przyborów szkolnych, tornistrów, czy też paczek żywnościowych, czy ubrań dla najbiedniejszych rodzin. Dzięki pomocy ludzi dobrego serca, udało się opłacić naukę dzieci z wiosek, w szkołach w mieście, gdzie poziom jest o wiele lepszy i pozwala na pewniejsze przygotowanie edukacyjne na przyszłość. Potrzeb jest wciąż wiele, a ludzie do których dociera ta pomoc są bardzo wdzięczni, za każdą dobroć otrzymaną z Polski przez ręce o. Mariusza!

Ojciec Mariusz relacjonuje przekazywanie darów po zbiórce internetowej wiosną 2020 roku:


O. Mariusz Szczepański SVD:

Każdy z nas codziennie odkrywa coś nowego… coś co powoduje, że zaczynamy się zastanawiać nad realizacją swoich marzeń, planów, decyzji… Ktoś, kiedyś powiedział, że „la vida siempre escribe su escenario” co znaczy: „życie zawsze pisze swój scenariusz”. I tak naprawdę nikt z nas nie wie, co będzie się działo z nami w przyszłości. Mimo to warto choć trochę podzielić się tym, czego się doświadcza żyjąc w innym kraju… innej kulturze… innych zwyczajach… To wielkie bogactwo różnorodności, pozwala spojrzeć troszeczkę z boku na nasze życie, decyzje i realizację siebie w kontekście świata, w którym żyjemy….