Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

29 sierpnia – Wspomnienie męczeństwa św. Jan...

29 sierpnia – Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela

W dniu 29 sierpnia Kościół powszechny tradycyjnie obchodzi liturgiczne wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

Św. Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, którego Kościół czci w ciągu roku dwukrotnie: 24 czerwca – w uroczystość jego narodzenia, i 29 sierpnia – we wspomnienie jego męczeńskiej śmierci.

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 29 sierpnia – męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Zobacz też —> 24 czerwca – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

 

Św. Jan Chrzciciel, który cały naród wzywał do poprawy obyczajów, nie wahał się napominać także króla Heroda. Za to został uwięziony i ścięty. Podobnie jak Prorocy i Apostołowie, własną krwią przypieczętował głoszoną naukę.

Czytaj więcej —> na brewiarz.pl i na wiara.pl

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 29 sierpnia 2023

Jan prowadził pokutniczy i pustelniczy tryb życia. Chrzcił wodą ciągnące do niego tłumy. Ochrzcił również Jezusa. Zainteresował się nim także władca Galilei, Herod II Antypas. Być może sam Jan udał się do niego, by rzucić mu w oczy: “Nie wolno ci mieć żony twego brata”. Rozgniewany władca nakazał go aresztować i osadzić w twierdzy Macheront. W czasie uczty urodzinowej pijany król pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady, Salome, wszystko, o cokolwiek poprosi. Ta po naradzie z matką zażądała głowy Jana Chrzciciela. Zginął on ścięty mieczem. Był ostatnim prorokiem Starego Testamentu.

Za —> brewiarz.pl: Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

W dniu 29 przypada uroczystość patronalna parafii archikatedralnej w Warszawie.

Tego dnia można tu uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Przed południem Msze św. o godz. 7.00 i 8.00. Szczególnie zapraszamy na godz. 19.00 na Mszę św. odpustową z procesją eucharystyczną.

Info za —> Archikatedra Warszawska: Ogłoszenia parafialne – 27 sierpnia 2023

Zobacz też —> Modlitwa do św. Jana Chrzciciela – Patrona Trzeźwości


Benedykt XVI o męczeństwie św. Jana Chrzciciela:

(fragment katechezy wygłoszonej podczas Audiencji generalnej w dniu 29 sierpnia 2012 r.)

Przelanie własnej krwi na świadectwo wierności przykazaniom Bożym, jest ostatnim aktem Chrzciciela, który nie ugiął się i niczego nie wyparł, wypełniając do końca swoją misję. Św. Beda, mnich z IX w., tak mówi w swoich Homiliach: «Św. Jan za [Chrystusa] oddał swoje życie, choć nie kazano mu wyprzeć się Jezusa Chrystusa, kazano mu tylko przemilczeć prawdę» (por. Hom. 23: CCL 122, 354). Nie przemilczał prawdy i umarł za Chrystusa, który jest Prawdą. Właśnie z miłości do prawdy nie poszedł na kompromis i nie lękał się upominać w ostrych słowach tych, którzy zagubili Bożą drogę.

Patrzymy na tę postać, tę gorącą pasję, która opiera się możnym. Pytamy: skąd bierze się to życie, ta wielka siła wewnętrzna, tak prawa, tak konsekwentna, tak całkowicie oddana Bogu i przygotowaniu drogi Jezusowi? Odpowiedź jest prosta: z więzi z Bogiem, z modlitwy, która jest nicią przewodnią całej jego egzystencji.

(…) obchody męczeństwa św. Jana Chrzciciela przypominają również nam, współczesnym chrześcijanom, że nie jest możliwy kompromis z miłością do Chrystusa, do Jego słowa, do Prawdy. Prawda jest Prawdą, nie ma kompromisu. Życie chrześcijańskie wymaga, że tak powiem, «męczeństwa» codziennej wierności Ewangelii, a więc odwagi, potrzebnej, by pozwolić Chrystusowi, by wzrastał w nas i nadawał kierunek naszym myślom i uczynkom. Może to nastąpić w naszym życiu tylko wtedy, kiedy więź z Bogiem jest mocna. Modlitwa nie jest czasem straconym, nie jest odbieraniem czasu działaniu, nawet apostolskiemu, a wręcz przeciwnie: tylko wtedy, gdy potrafimy pielęgnować życie modlitwy wiernej, stałej i ufnej, Bóg da nam zdolności i siłę, by żyć w sposób szczęśliwy i pogodny, pokonywać trudności i z odwagą dawać Mu świadectwo. Niech św. Jan Chrzciciel wstawia się za nami, abyśmy potrafili zawsze dawać pierwszeństwo Bogu w naszym życiu.

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Benedykt XVI: Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

Copyright © by L’Osservatore Romano (9-10/2012) and Polish Bishops Conference


Posłuchaj homilii św. Bedy Czcigodnego o śmierci św. Jana Chrzciciela:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 29 sierpnia 2023