Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

III edycja Kongresu 108 Błogosławionych męczennikó...

III edycja Kongresu 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej, 27-28 kwietnia 2023 w Krotoszynie i Kaliszu

W dniach 27 i 28 kwietnia 2023 r. w Krotoszynie i w Kaliszu odbyła się III. edycja Kongresu 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej. Wydarzenie, które rozpoczęła Msza św. w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Damiana Bryla, zainaugurowało tegoroczne obchody Dni Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Podczas dwóch dni Kongresu przeprowadzono 2 główne debaty oraz 12 paneli tematycznych – z udziałem kapłanów, sióstr zakonnych, przedstawicieli instytucji państwowych, naukowców, historyków, dziennikarzy, publicystów – których tytuły były cytatami Błogosławionych Męczenników.

Fot. Adam Szymański / Radio Rodzina Kalisz

Zobacz też —> Ile naprawdę wiemy o cudownym ocaleniu więźniów KL Dachau za przyczyną św. Józefa? – Wkrótce III edycja Kongresu 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej

Organizatorem kolejnych edycji Kongresu 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej (w 2018 r. w Gdańsku i w 2022 r. we Fromborku) jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa z Gdańska. Głównym sponsorem III edycji Kongresu 108 była KGHM Polska Miedź a partnerami strategicznymi Urząd Miejski w Krotoszynie oraz Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Biskup Kaliski Damian Bryl a także ks. Dariusz Wilk CSMA, Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęły min. Fundacja “Misericors” oraz platforma społecznościowa GetMercy.org.

Zobacz szczegółowe informacje w serwisie internetowym Kongresu 108:

• UCZESTNICY DEBAT

PROGRAM

Pierwszy dzień III edycji Kongresu 108. Męczenników II Wojny Światowej (czwartek 27 kwietnia 2023 r.) miał miejsce w Krotoszynie, miejscu urodzenia bł. bpa Michała Kozala, aby w kontekście 80. rocznicy męczeńskiej śmierci najmłodszego biskupa II Rzeczypospolitej, w sposób szczególny uhonorować i przybliżyć duchowość autentycznego przywódcy polskiego duchowieństwa w KL Dachau.

– Męczennicy to świadkowie oddania się Ewangelii do końca. Dziś też potrzeba takiej wierności i świadectwa – mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas mszy św. inaugurującej Kongres. Przytoczył słowa papieża Franciszka wypowiedziane 26 kwietnia 2023 r. podczas audiencji generalnej w Rzymie: “Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Już za kilka dni, w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, będziecie obchodzić Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Życzę, by świadectwo polskich męczenników pobudzało kapłanów, osoby konsekrowane, wiernych świeckich, a szczególnie młodzież, do odwagi i ofiarności w służbie Bogu i braciom”. Wskazując na postawę bł. bpa Michała Kozala przypomniał fragmenty homilii  św. Jana Pawła II wygłoszonej podczas uroczystości beatyfikacyjnej w Warszawie: “Dzisiaj z radością i uniesieniem dopisujemy do nich jeszcze jedno imię i nazwisko: biskup Michał Kozal, powołany w przededniu ostatniej wojny i straszliwej okupacji do posługi biskupiej w Kościele włocławskim. Potem więziony i zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau. Jeden z tysięcy! Tam umęczony – odszedł w opinii świętości. Dziś tu, w Warszawie, wyniesiony do chwały ołtarzy jako męczennik”

Posłuchaj homilii bpa Damiana Bryla:

Wideo —> Telewizja Diecezji Kaliskiej – DOM JÓZEFA: III Kongres 108. Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej – homilia Bpa Damiana Bryla

Po zakończeniu wspólnej modlitwy w Bazylice św. Jana Chrzciciela uczestnicy kongresu udali się do Kina Przedwiośnie, gdzie odbywała się druga część wydarzenia. Pierwszego dnia zaplanowano siedem debat, które były wiązane z sylwetkami  następujących błogosławionych: bpa Michała Kozala, Franciszka Stryjasa, o. Anastazego Jakuba Pankiewicza OFM, ks. Henryka Hlebowicza, ks. Mariana Konopińskiego, ks. Wincentego Matuszewskiego, ks. Józefa Kurzawy, ks. Władysława Mączkowskiego.

Pierwsza z nich poświęcona była bł. bp. Michałowi Kozalowi, który związany był z ziemią krotoszyńską. Urodził się 25 września 1893 r. we wsi Nowy Folwark należącej do parafii św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie, gdzie został ochrzczony i przystąpił do I Komunii św. Uczęszczał do gimnazjum im. Hugo Kołłątaja w Krotoszynie, a po jego ukończeniu wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu. Ostatni rok odbył w seminarium gnieźnieńskim, gdzie 23 lutego 1918 r. przyjął święcenia kapłańskie. Krótko przed wojną został mianowany biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej. Konsekracja na biskupa odbyła się 13 sierpnia 1939 r. w katedrze we Włocławku. Bp Kozal został aresztowany 7 listopada 1939 r. i osadzony w miejskim areszcie. Stamtąd był przewieziony do Lądu nad Wartą, Inowrocławia, Poznania, Berlina i Halle. 25 kwietnia 1941 r. trafił do Dachau, gdzie nadano mu numer obozowy 24 544. 26 stycznia 1943 r. bp Kozal został zabity przez Niemców zastrzykiem z fenolu. Jego beatyfikacja miała miejsce 14 czerwca 1987 r. w Warszawie podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski…

Br. Zdzisław Duma OFMCap., jeden z organizatorów Kongresu wskazywał, że męczennicy II wojny światowej, których w tym czasie wspominamy stają się wzorem prawdziwego człowieczeństwa, zaś ich heroiczna postawa może być niesamowitą inspiracją dla młodego pokolenia, które potrzebuje prawdziwych wartości..

Pierwszy dzień kongresu zakończyła projekcja filmu “Kapelani Golgoty Wschodu”.

Zobacz relację z 1. dnia III edycji Kongresu 108 —> w serwisie Radia Rodzina Kalisz oraz w serwisie Diecezji Kaliskiej


Drugi dzień III edycji Kongresu 108. Męczenników II Wojny Światowej (piątek 28 kwietnia 2023 r.) odbywał się w Kaliszu – w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, gdzie miały miejsce kolejne debaty przybliżające sylwetki błogosławionych męczenników oraz w Narodowym Sanktuarium św. Józefa.

Przed obradami uczestnicy modlili się podczas Eucharystii sprawowanej w Sanktuarium św. Józefa pod przewodnictwem ks. prał. Jacka Ploty, kustosza bazyliki. Homilię wygłosił ks. dr Sławomir Kęszka, proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Dębem, a zarazem delegat biskupa kaliskiego ds. podtrzymywania pamięci o męczeństwie duchowieństwa polskiego w latach II wojny światowej, będący także jednym ze współorganizatorów Kongresu.

Po Mszy św. uczestnicy zeszli do podziemia świątyni, do Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności Księży Dachauowczyków.

Przed rozpoczęciem dyskusji Beata Maszewska pełniąca funkcję II wicewojewody wielkopolskiego odczytała list od ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka… Głównej debacie 2. dnia Kongresu 108 przyświecały słowa Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego “Owoce waszego cierpienia przyjdą, bądźcie cierpliwi”… Pierwszą tego dnia dyskusję poprowadził dziennikarz TVP z Warszawy Damian Szmagliński, który wraz z żoną Pauliną był uczestnikiem Kongresu. Najmłodszą uczestniczką dyskusji kongresowych była licealistka Milena Dąbrowska…

Na zakończenie II dnia Kongresu, w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa odbyło się Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, która została przygotowana 14 lutego 1945 r. przez Księży-Więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w KL Gusen.

Zobacz relację z 2. dnia III edycji Kongresu 108 —> w serwisie Radia Rodzina Kalisz

W wigilię, 78. rocznicy cudownego wyzwolenia obozu w Dachau za przyczyną św. Józefa Kaliskiego, w Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności, która znajduje się Sanktuarium w Kaliszu została odprawiona Msza św. w intencji polskich kapłanów-męczenników. W spotkaniu modlitewnym wzięli udział uczestnicy III Kongresu 108. Męczenników II Wojny Światowej…

Eucharystii przewodniczył ks. prof. UAM dr hab. Michał Kieling, a homilię wygłosił ks. dr Sławomir Kęszka…

Zobacz więcej —> Radio Rodzina Kalisz: Wigilia 78. rocznicy cudownego wyzwolenia obozu w Dachau za przyczyną św. Józefa Kaliskiego


Od 2005 roku, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, w miejsce pielgrzymek byłych więźniów KL Dachau do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, odbywają się tam ogólnopolskie obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. – Kościół potrzebuje świętych kapłanów, przeżywających wiernie i konsekwentnie swoje oddanie Bogu i ludziom – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak, który przewodniczył Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w ramach tegorocznych obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, w sobotę 29 kwietnia 2023 r. 

Przed Mszą św. otwarta została wystawa o kapłanach – męczennikach II wojny światowej. Była też prezentacja multimedialna, którą przygotował ks. dr Sławomir Kęszka, delegat Biskupa Kaliskiego ds. podtrzymywania pamięci o męczeństwie duchowieństwa polskiego.

Witając biskupów, duchowieństwo i przedstawicieli wiernych ks. prał. Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu zaznaczył, że modlitwie towarzyszą relikwie polskich męczenników II wojny światowej, m.in.: św. o. Maksymiliana Marii Kolbego, bł. ks. Wincentego Frelichowskiego, bł. ks. Józefa Stanka Pallotyna. Dodał, że w 2010 r. abp Józef Michalik ofiarował kaliskiej bazylice Księgę Upamiętniającą Kapłanów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Są tylko dwie takie księgi. Jedna znajduje się na Jasnej Górze, a druga u św. Józefa w Kaliszu.

Przed Mszą św. Prymas Polski poświęcił tablicę księży kapelanów zamordowanych w Katyniu przez sowietów.

W homilii abp Wojciech Polak przypomniał, że kapłani – więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau 22 kwietnia 1945 r. oddali siebie i pozostałych współwięźniów pod opiekę św. Józefowi, a tydzień później, 29 kwietnia, ocaleni z obozowej niewoli, przypisali ten fakt łasce otrzymanej wówczas od Boga właśnie za wstawiennictwem św. Józefa… Wskazał, że przeżywany każdego roku Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego pozwala wspominać wszystkich kapłanów, którzy stali się ofiarami hitlerowskiego i stalinowskiego terroru w czasie II wojny światowej. – Są wśród nich również kapelani katyńscy, skrytobójczo wymordowani z innymi jeńcami w Lesie Katyńskim – stwierdził Prymas Polski. Przypomniał słowa Jana Pawła II wypowiedziane z okazji beatyfikacji 108 męczenników z czasu II wojny światowej: „Oni stanowią dla nas wzór do naśladowania, z ich krwi winniśmy czerpać moce do codziennej ofiary, jaką mamy składać Bogu z naszego życia”…

Po Komunii św. Prymas Polski odczytał akt zawierzenia św. Józefowi ułożony 78 lat temu przez księży w Dachau…

Obejrzyj relację z uroczystej Mszy św. w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (w tym homilia abpa Wojciecha Polaka):

Wideo —> Telewizja Diecezji Kaliskiej – DOM JÓZEFA: DZIEŃ MĘCZEŃSTWA DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO – (homilia i relacja z uroczystości)

W swoim słowie bp Damian Bryl podkreślał, że podczas tegorocznych obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego szczególnie wspominano bł. bpa Michała Kozala z racji 130. rocznicy urodzin i 80. rocznicy męczeńskiej śmierci. Podziękował prezesowi i przedstawicielom Pomorskiego Stowarzyszenia Wspólna Europa z Gdańska, które zorganizowało w Krotoszynie i Kaliszu dwudniowy Kongres 108. Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej. Słowa wdzięczności skierował też do ks. prał. dra Sławomira Kęszki, który co roku jako kustosz podtrzymywania pamięci o męczeństwie duchowieństwa polskiego organizuje te uroczystości…

Zobacz pełną relację z obchodów —> Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Info na podstawie —>  k108.pl: III. edycja Kongresu 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej | Ewa Kotowska-Rasiak/KAI/diecezja.kalisz.pl: Krotoszyn: rozpoczęły się obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego oraz Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w Kaliszu | Ks. Mateusz Puchała/radiorodzina.kalisz.pl: III edycja Kongresu 108. Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej – dzień pierwszy oraz Wigilia 78. rocznicy cudownego wyzwolenia obozu w Dachau za przyczyną św. Józefa Kaliskiego | Adam Szymański/radiorodzina.kalisz.pl: III edycja Kongresu 108. Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej – dzień drugi


III Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej

Kongres 108 ⇒ na Facebooku i na Twitterze

Zobacz też:

Pamięci Świadków Wiary – II Kongres 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej – Frombork, 14-15 grudnia 2022

I Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II wojny światowej – Gdańsk, 11-12 grudnia 2019

Zobacz więcej o 108 męczennikach:

BISKUPI

KAPŁANI DIECEZJALNI

KAPŁANI I BRACIA ZAKONNI

SIOSTRY ZAKONNE

KLERYCY

OSOBY ŚWIECKIE