Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Pamięci Świadków Wiary – II Kongres 108 Błog...

Pamięci Świadków Wiary – II Kongres 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej – Frombork, 14-15 grudnia 2022

W dniach 14-15 grudnia 2022 r. odbywał się Kongres 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej. Była to druga edycja wydarzenia, pierwsza miała miejsce w 2019 roku w Gdańsku. Tym razem prelegenci i goście spotkali się w historycznych budynkach Zespołu Katedralnego we Fromborku. Kolejna trzecia edycja odbędzie się 27-28 kwietnia 2023 r. w Kaliszu, tuż przed Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

Na zdjęciu↑ Debata inauguracyjna Kongresu, od lewej: Wincenty Pipka, ks. kan. dr Maciej Będziński, Szymon Dziubicki, Janusz Paczkowski, Wiesław Włodek

Fot. PSWE

Założeniem wszystkich edycji Kongresu 108 jest rozpowszechnienie duchowości polskich męczenników, zamordowanych podczas II Wojny Światowej, beatyfikowanych 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez św. Jana Pawła II podczas Jego Podróży Apostolskiej do Polski.

Duchowni byli według Niemców i Sowietów grupą szczególnie niebezpieczną, ponieważ poprzez swą duszpasterską pracę byli wsparciem i ostoją polskości w niejednym domu, co skutecznie uniemożliwiało skuteczne wyniszczanie narodu polskiego. Od pierwszych dni wojny byli więc wyłapywani, aresztowani, więzieni i mordowani. Duchowni stali się ofiarami niemieckiej akcji „Tannenberg”. Operacja ta miała na celu bezwzględną eliminację elit przywódczych i moralnych Rzeczypospolitej. Szacuje się, że w latach 1939–1945 z rąk Niemców i Sowietów śmierć poniosło blisko 3 tys. polskich duchownych, czyli około 20% stanu przedwojennego.

108 Błogosławionych, to osoby, które były w pełni oddane Panu Bogu, poświęcając swoje ziemskie życie za wiarę i Ojczyznę. Błogosławieni to świadkowie wiary, niezachwianej nadziei, a przede wszystkim ofiarnej chrześcijańskiej miłości. Ich postawy to swoisty wzór człowieczeństwa godzien popularyzowania wśród ludzi młodych w ramach solidarności międzypokoleniowej.

Dwa dni Kongresu pełne były modlitwy oraz niezwykle interesujących debat panelowych z udziałem eminentnych kapłanów, przedstawicieli instytucji państwowych, przedsiębiorców, uznanych w środowisku naukowców, członków wspólnot i organizacji pozarządowych, a także dziennikarzy oraz publicystów telewizyjnych i radiowych. Osoby te reprezentowały różne środowiska i punkty widzenia, naturalnie niekiedy pięknie różniąc się między sobą. Na zakończenie tegorocznej edycji Kongresu uczestnicy wysłuchali koncertu muzycznego Andrzeja Rosiewicza oraz mieli okazję odbyć wizytę studyjną śladami Mikołaja Kopernika w Bazylice Archikatedralnej we Fromborku.

Nagrania z poszczególnych debat będą niebawem dostępne po zarówno na stronach i profilach internetowych Partnerów Medialnych Kongresu jak i na www.k108.pl

Kongres 108 ⇒ na Facebooku i na Twitterze

Warto mieć na uwadze, iż w 2002 r. Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła 29 kwietnia, w rocznicę wyzwolenia, jednego z miejsc kaźni polskiego duchowieństwa, niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau, Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w trakcie II wojny światowej.

Niemcy utworzyli obóz w Dachau głównie dla duchownych katolickich, protestanckich i prawosławnych. Wśród ok. 3 tys. uwięzionych zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich 1773 pochodziło z Polski. 868 duchownych zostało zamęczonych w obozie, najwięcej z terenów diecezji poznańskiej (147), włocławskiej (144) i łódzkiej (112). Spośród blisko 600 zakonników największą grupę ofiar stanowili jezuici, misjonarze i salezjanie.

Ogólnopolskie uroczystości związane z Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego planowane są, jak co roku 29 kwietnia w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

III Kongres 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej otrzymał Błogosławieństwo JE Damiana Bryla, Biskupa Kaliskiego. Przyszłoroczny Kongres odbędzie się 27 i 28 kwietnia 2023 r. w Kaliszu, tuż przed 78. rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau.

Organizatorem II. i III. edycji Kongresu 108 jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa z Gdańska. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęły m.in. Misericors.org oraz GetMercy.org.

Posłuchaj relacji TVP Info:

Info i foto za —> Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa / II Kongres 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej

Zobacz też —> I Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II wojny światowej – Gdańsk, 11-12 grudnia 2019

Zobacz więcej o 108 męczennikach:

BISKUPI

KAPŁANI DIECEZJALNI

KAPŁANI I BRACIA ZAKONNI

SIOSTRY ZAKONNE

KLERYCY

OSOBY ŚWIECKIE


Czynisz dobro? Podziel się swoim ? uczynkiem miłosierdzia, zainspiruj innych!

Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja