Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w piątek 29 kwietnia 2022 obowiązuje post?

Czy w piątek 29 kwietnia 2022 obowiązuje post?

W piątek 29 kwietnia 2022 r. – piątek II tygodnia Okresu Wielkanocnego – Kościół w Europie obchodzi święto w. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy.

Zobacz ‘kartkę z kalendarza liturgicznego’ na piątek 29 kwietnia 2022 —> na brewiarz.pl | na niedziela.pl

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Katarzyna Benincasa urodziła się w Sienie w roku 1347. Już od najmłodszych lat pragnęła doskonałości. Mając 16 lat przyjęła habit trzeciego zakonu św. Dominika. Pełna gorącej miłości Boga i bliźniego, przyczyniła się do utrwalenia pokoju pomiędzy miastami, stawała mocno w obronie praw i wolności papieża, popierała odnowę życia chrześcijańskiego. Jej dzieła zawierają głęboką doktrynę i są pełne ducha Bożego. Zmarła w roku 1380. Papież Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła, Jan Paweł II ogłosił ją w 1999 roku współpatronką Europy.

Zobacz więcej —> 29 kwietnia – Święto św. Katarzyny ze Sieny, doktora Kościoła, patronki Europy

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe święto roku liturgicznego – radość z tego święta jest rozciągnięta na osiem dni – Oktawę Wielkanocy, kończącą się w następną niedzielę, zwaną Białą Niedzielą, od 2000 roku Święto Miłosierdzia Bożego. Cała Oktawa Wielkanocy i każdy jej dzień ma rangę uroczystości dlatego w piątek w Oktawie Wielkanocy (w tym roku 22 kwietnia 2022) nie obowiązywała wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Liturgiczny okres wielkanocny w Kościele katolickim nie kończy się natomiast wraz ze świąteczną oktawą, ale trwa przez pięćdziesiąt dni, aż do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego…

Zobacz więcej na temat —> Okresu Wielkanocnego w Kościele

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 29 kwietnia 2022


Czy w piątek 29 kwietnia 2022 obowiązuje post?

Wierni w Polsce, którzy ukończyli 14 rok życia, są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości albo gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Piątek 29 kwietnia 2022 r. – piątek II tygodnia Okresu Wielkanocnego 2022 – ma w liturgii rangę święta św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy, dlatego w Polsce obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Wyjątkiem są te parafie, których patron wspominany jest w liturgii 29 kwietnia i w których tego dnia obchodzona jest uroczystość odpustowa, tzn. nie jest przeniesiona na najbliższą niedzielę (warto sprawdzić na stronie internetowej danej parafii).


DEFINICJA POSTU

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy.

Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.

Info za —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja