Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

6 maja – Święto świętych Apostołów Filipa i ...

6 maja – Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

W dniu 6 maja Kościół w Polsce obchodzi święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba. Poza Polską obchodzone jest ono 3 maja.

Święty Filip, podobnie jak święci Piotr i Andrzej, pochodził z Betsaidy i jak oni był uczniem świętego Jana Chrzciciela, a potem został uczniem Chrystusa. To on prosił Jezusa: “Panie, pokaż nam Ojca”, i usłyszał odpowiedź: “Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca” (J 14, 8-9).

Święty Jakub Młodszy, syn Alfeusza, według tradycji był krewnym Chrystusa Pana, zwierzchnikiem Kościoła Jerozolimskiego i autorem listu powszechnego wchodzącego do kanonu Pisma świętego. Odegrał wybitną rolę na tzw. soborze jerozolimskim (Dz 15, 13nn). Poniósł śmierć męczeńską w roku 62.

Czytaj więcej o św. Filipie i Jakubie Młodszym —> na brewiarz.pl

Wideo↑ —> Telewizja Misericordia: Skarby Kościoła 6 maja | św. Filip Apostoł

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 6 maja 2023 roku


Dzisiaj czcimy wspólnie Świętych Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego. Bezpośrednim powodem ustanowienia ich wspólnego święta było umieszczenie ich relikwii w jednym miejscu – w Bazylice Dwunastu Świętych Apostołów w Rzymie (Basilica dei Santi XII Apostoli). W świątyni, którą od 1463 r. opiekują się ojcowie franciszkanie, przechowywane są relikwie apostołów Filipa i Jakuba Młodszego oraz szczątki męczenników z katakumb przy Via Latina. Wśród malowideł szczególną uwagę zwraca jedna z największych w Rzymie nastawa ołtarzowa, przedstawiająca męczeństwo świętych Filipa i Jakuba Młodszego, a także fresk Triumf zakonu św. Franciszka. Podczas starożytnej liturgii stacyjnej z okazji Wielkiego Postu w tym kościele odbywał się obrzęd publicznej akceptacji kandydatów na duchownych, którzy następnego dnia w bazylice watykańskiej mieli przyjąć święcenia kapłańskie.

Czytaj całość —> slowo.redemptor.pl: Świętych Apostołów Filipa i Jakuba – święto


Benedykt XVI o św. Filipie Apostole – fragment katechezy środowej z 6 września 2006:

… Czwarta Ewangelia opowiada, że po powołaniu go przez Jezusa Filip spotyka Natanaela i mówi mu: “Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu” (J 1, 45). Słysząc dość sceptyczną odpowiedź Natanaela (“Czyż może być co dobrego z Nazaretu?”), Filip nie poddał się i odrzekł stanowczo: “Chodź i zobacz” (J 1, 46). W tej odpowiedzi, oschłej, lecz jednoznacznej, Filip ukazał charakter prawdziwego świadka: nie zadowolił się przekazaniem wiadomości jako teorii, ale zwrócił się wprost do rozmówcy, radząc mu, by osobiście przekonał się o tym, co usłyszał. By odważył się spróbować. Tych samych słów – chodź i zobacz – użył sam Jezus, kiedy dwaj uczniowie Jana Chrzciciela przyszli do Niego, by zapytać, gdzie mieszka. Jezus odpowiedział: “Chodźcie, a zobaczycie” (por. J 1, 39).

Możemy sądzić, że Filip zwraca się również do nas w tych dwóch słowach, które zakładają osobiste zaangażowanie. Również nam powiedział Natanaelowi: “Chodź i zobacz”. Apostoł zobowiązuje nas do poznania Jezusa z bliska…

Czytaj całość —> wiara.pl: Benedykt XVI, Święty Filip


Benedykt XVI o św. Jakubie Młodszym – fragment katechezy środowej z 28 czerwca 2006:

… Z imieniem tego Jakuba, oprócz apokryficznej Protoewangelii Jakuba, który wysławia świętość i dziewictwo Maryi Matki Jezusa, w sposób szczególny związany jest List, noszący jego mię. W kanonie Nowego Testamentu zajmuje on pierwsze miejsce wśród tzw. listów katolickich, to znaczy adresowanych nie do któregoś z Kościołów lokalnych – jak Rzym, Efez itd. – lecz do wielu Kościołów. Mamy tu do czynienia z bardzo ważnym pismem, które mocno podkreśla potrzebę niesprowadzania własnej wiary do deklaracji czysto werbalnych czy abstrakcyjnych, lecz wyrażania jej w konkretny sposób w dobrych uczynkach. Między innymi list ten wzywa nas do wytrwałości w próbach przyjmowanych z radością i do ufnej modlitwy o uzyskanie od Boga daru mądrości, dzięki któremu możemy pojąć, że prawdziwe wartości życia polegają nie na przemijającym bogactwie, ale raczej na umiejętności dzielenia swego mienia z biednymi i potrzebującymi (por. Jk 1, 27).

I tak list świętego Jakuba ukazuje nam chrześcijaństwo bardzo konkretne i praktyczne. Wiara ma się realizować w życiu, przede wszystkim w miłości bliźniego, a zwłaszcza w zaangażowaniu na rzecz ubogich…

Czytaj całość —> wiara.pl: Benedykt XVI, Święty Jakub Mniejszy, Apostoł


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja