Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Zapraszamy do modlitwy za Polskę słowami Sługi Bożego ks. Piotra Skargi SJ.

Ks. Piotr Skarga (Piotr Pawęski), pisarz i kaznodzieja, żył w latach 1536-1612. Ukończył Akademię Krakowską, w roku 1569 wstąpił do jezuitów, organizował kolegia jezuickie w Polsce. Był rektorem akademii jezuickich w Wilnie i w Krakowie. Odznaczał się niezwykłą znajomością ludzi. Był świetnym organizatorem. Głęboko wierzący, pełen poświęcenia i miłości bliźniego zakładał bractwa i lombardy dla biednych. Ks. Piotr Skarga krzewił wiarę katolicką i był całkowicie oddany Kościołowi oraz Polsce. 12 czerwca 2013 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Kościół i państwo polskie były dla niego wartościami niepodważalnymi. Jako nadworny kaznodzieja króla Zygmunta III głosił wiele kazań dotyczących naprawy obyczajów i stosunków społeczno-politycznych. Kapłan i pisarz swoje przemyślenia ogłaszał w wielu publikacjach: O jedności Kościoła Bożego (1577), Żywoty świętych (1579), Upominanie dla ewangelików (1592), Proces konfederacji (1595), Kazania na niedzielę i święta (1595), Żołnierskie nabożeństwa (1579), (1606).

Zobacz więcej —> laskawa.pl: Rok Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi SJ

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.


Tekst modlitwy za —> episkopat.pl: Rozpoczyna się Nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do akcji Razem możemy więcej!