Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Królowo nieba, wesel się, alleluja (Regina Coeli)...

Królowo nieba, wesel się, alleluja (Regina Coeli)

“Królowo nieba, wesel się, alleluja” (Regina Coeli) to antyfona maryjna używana zamiast “Anioł Pański” w Okresie Wielkanocy (od Niedzieli Zmartwychwstania do uroczystości Zesłania Ducha Świętego).  Jest jedną z czterech wielkich antyfon maryjnych, której tekst znaleziono w antyfonarzu z bazyliki św. Piotra z 1171 roku. Autor hymnu jest nieznany, a czas powstania szacuje się między IX-XII w. Jego istnienie w XII w. potwierdza antyfonarz z opactwa św. Lupo z Benewentu. Śpiewano go w liturgii franciszkańskiej w XIII w.


Propagatorami modlitwy Regina Coeli, jak i wielu innych modlitw maryjnych, byli franciszkanie, którzy najpierw odmawiali ją jako dodatek do hymnu Magnificat, wykonywanego w czasie Nieszporów w oktawie wielkanocnej, a w drugiej połowie XIII wieku włączyli ją do modlitwy brewiarzowej swego zakonu. Papież Mikołaj III (1277-80) włączył ją do modlitw brewiarzowych w całym Rzymie. Benedykt XIV (1740-58) dekretem z 20 kwietnia 1742 roku zalecił odmawianie tego hymnu w okresie wielkanocnym, począwszy od Wielkiej Soboty aż do soboty przed Zesłaniem Ducha Świętego. Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy.

Zobacz —> www.laskawa.pl

Dołącz do zbiórki —> “Zupa od św. Siostry Faustyny” – Łagiewnicki Fundusz Miłosierdzia


Królowo nieba, wesel się, alleluja

wersja I

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja.
Módl się za nami do Boga. Alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


wersja II przeznaczona do śpiewu:

Wesel się, Królowo miła,
bo Ten, któregoś zrodziła,
zmartwychwstał Pan nad panami;
módl się do Niego za nami! Alleluja, alleluja!

Ciesz się i wesel się w niebie,
proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali
i na wiek wieków śpiewali: Alleluja, alleluja!

Źródło: Siedl.

Tekst modlitwy za —> episkopat.pl: Ujednolicone i uzupełnione brzmienie wybranych formuł modlitewnych


Zapraszamy – dołącz do Darczyńców!


Wersja w języku łacińskim:

Regina Coeli, laetare, alleluia

Regina Coeli, laetare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare Virgo Maria, alleluia,

R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

V. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut, per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!