Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

69. Światowy Dzień Trędowatych – Niedziela, ...

69. Światowy Dzień Trędowatych – Niedziela, 30 stycznia 2022

W ostatnią niedzielę stycznia, 30 stycznia 2022 r., przypada 69. Światowy Dzień Trędowatych, obchodzony pod hasłem “Zjednoczeni dla godności”. Został on ustanowiony w 1954 roku przez francuskiego podróżnika, pisarza i dziennikarza, sługę Bożego Raoula Follereau, zwanego „apostołem trędowatych”, który walczył z wszelkimi formami marginalizacji i niesprawiedliwości.

69. Światowy Dzień Trędowatych

Jak wskazuje dr Kazimierz  Szałata, założyciel i prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau follereau.org oraz prezydent Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Raoula Follereau (od listopada 2021 roku), dzień ten “… jest okazją do przypomnienia o wciąż trwającym dramacie ludzi chorych na trąd oraz o roli, jaką w ciągu wieków odegrał i nadal odgrywa w niesieniu pomocy ludziom dotkniętym najstarszą i najstraszniejszą chorobą Kościół katolicki”.


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!

Trąd (choroba Hansena, lepra) znajduje się na liście zaniedbanych chorób tropikalnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i mimo że jest uleczalny, nadal stanowi problem dla opieki zdrowotnej w wielu krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, gdzie panują trudne warunki społeczno-ekonomiczne, sprzyjające rozprzestrzenianiu się choroby i utrudniające wczesną diagnozę.

Obecnie najwięcej przypadków trądu notuje się w mocno zaludnionej Azji Południowo-Wschodniej (głównie Indie), w Afryce (Madagaskar, Wybrzeże Kości Słoniowej, Burkina Faso, Mauretania, Benin) i w Ameryce południowej (Brazylia) i na rozsianych na dużym obszarze wyspach Pacyfiku. Mimo wysiłku wielu instytucji niosących pomoc ludziom chorym na trąd wśród których obok ruchu Follereau należy wymienić Zakon Kawalerów Maltańskich czy Caritas, liczba nowych zachorowań praktycznie nie spada.

Według danych z najnowszego Rocznika Statystycznego Kościoła, Kościół katolicki prowadzi 532 leprozoria na świecie. W Afryce 201, w Ameryce 41 (łącznie), w Azji 269, w Europie 19 i w Oceanii 2.

Zobacz więcej na ekai.pl:

Kościół katolicki prowadzi 532 ośrodki dla chorych na trąd na świecie

Walka z trądem, to walka z biedą – rozmowa z dr. Kazimierzem Szałatą


Apel prezesa Fundacji Polskiej Raoula Follereau na 69 Światowy Dzień Trędowatych

Obchodzony w ostatnią niedzielę stycznia 69 Światowy Dzień Trędowatych jest okazją do przypomnienia o wciąż trwającym dramacie ludzi chorych na trąd oraz o roli, jaką w ciągu wieków odegrał i nadal odgrywa w niesieniu pomocy ludziom dotkniętym najstarszą i najstraszniejszą chorobą Kościół Katolicki. Inicjator ustanowienia tego szczególnego dnia Raoul Follereau w swoim przesłaniu z 1954 roku napisał:

„Chcemy, aby tego dnia Chrześcijanie, wszyscy Chrześcijanie i za ich przykładem wszyscy ludzie dobrej woli przyznali i zapytali samych siebie: Jest na świecie 10 milionów trędowatych. Dlaczego oni a nie ja? Ja, najedzony, dobrze usytuowany, bezpieczny, co dla nich zrobiłem? Niech każdy da, co w jego mocy. Księżą: mszę św., wspólnoty zakonne i wspólnoty wiernych: swoje modlitwy; każdy jakąś dobrą myśl, myśl nieustanną, uporczywą, przed tą bolesną i niesprawiedliwą nędzą pośród innych nieszczęść świata. Niech każdy zrobi coś, co mu podpowiada serce. Niech będzie to prosty, nieustający strumień miłości”

Idąc za przykładem Fundatora rozsiane po całym świecie fundacje i stowarzyszenia noszące imię Raoula Follereau organizują wiele uroczystości o charakterze religijnym i kulturalnym, przed kościołami przeprowadzane są zbiórki na rzecz ludzi dotkniętych trądem oraz misjonarzy, którzy się nimi zajmują. Trąd od zawsze był synonimem największego nieszczęścia, jakie może spotkać człowieka. Dzięki poprawie warunków bytowych oraz rozwiniętej opiece medycznej Europa i inne rozwinięte kraje uwolniły się od trądu i dawno już zapomniały o tej chorobie. Niestety zapomniały także o chorych, którzy wciąż cierpią w najuboższych rejonach świata. Dzięki skutecznej terapii w ciągu ostatnich lat wyleczono kilkanaście milionów trędowatych. Jednak znaczna część ozdrowieńców, to ludzie ciężko okaleczeni, którzy do końca życia muszą pozostać pod stałą opieką specjalistycznych ośrodków, które w większości prowadzą katoliccy misjonarze.

Warto zauważyć, że Raoul Follereau mówił o trądzie w każdej jego postaci, mając na myśli także wielorakie formy trądu duchowego, które w jakimś stopniu dotykają każdego z nas. Egoizm, materializm, relatywizm moralny i bezbożność są równie groźne, jak choroba wywołana laseczką Hansena, podstępnie niszczą naszą ludzką wrażliwość i osobową godność. Przy okazji Światowego Dnia Trędowatych naszą modlitwą i troską obejmujemy też ofiary wszelkich, rozwijających się na naszych oczach postaci moralnego trądu.

Niech 69 Światowy Dzień Trędowatych poprzez różne inicjatywy stanie się zaczynem „nieustającego strumienia miłości”, który obejmie wszystkich cierpiących z powodu ubóstwa, głodu i dawno już zapomnianych w bogatym świecie chorób. Niech będzie dniem modlitwy za tych, którzy idąc za przykładem Dobrego Samarytanina pochylają się nad ludzką biedą.

dr Kazimierz Szałata

prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau

prezydent Union Internationale des Associations Follereau

Tekst apelu za —>  follereau.org: Apel prezesa Fundacji Polskiej Raoula Follereau na 69 Światowy Dzień Trędowatych

https://www.facebook.com/follereau/photos/a.879807708839014/2108402865979486/


Fundacja Polska Raoula Follereau to niedochodowa organizacja, która powstała aby wspierać najbiedniejszych z biednych. Inspiracja wypłynęła jrj Patrona – Raoula Follereau, który całe swoje życie poświęcił walce z trądem, chorobą, która od czasów biblijnych jest przekleństwem ludzi biednych i zapomnianych.

Fundacja powołana została na mocy misji stworzenia formacyjnego i charytatywnego dzieła Follereau w Europie Środkowej, jakiej udzielił doktorowi Kazimierzowi Szałacie kontynuator dzieła Raoula Follereau, André Récipon. Wszystko zaczęło się od spotkania przedstawicieli ruchu Follereau w Sali Klementyńskiej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który wyraził uznanie dla inicjatywy stworzenia Fundacji i zachęcał do podjęcia w Polsce myśli i dzieła tego wielkiego humanisty dwudziestego wieku


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja