Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

17. rocznica śmierci św. Jana Pawła II – ...

17. rocznica śmierci św. Jana Pawła II – “Twoją wolą jest POKÓJ” – 2 kwietnia 2022

W sobotę 2 kwietnia 2022 r. mija 17 lat od śmierci Jana Pawła II. Ojciec Święty wielokrotnie nazywany był „papieżem pokoju”, a w swoich orędziach i przemówieniach odwoływał się do braterstwa, wspólnoty i poszanowania wolności drugiego człowieka. W tym wyjątkowym dniu wierni zebrali się pod Oknem Papieskim przy Franciszkańskiej 3 w Krakowie, by uczcić pamięć papieża i wspólnie błagać miłosiernego Boga o pokój.

Zobacz > relację z czuwania pod Oknem Papieskim

Zobacz też —>Módlmy się o pokój za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – Rzecznik KEP

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Papież zmarł 2 kwietnia 2005 r. Miał 84 lata. Byli przy nim jego najbliżsi współpracownicy: kard. Stanisław Dziwisz, ks. prof. Tadeusz Styczeń, jego uczeń z KUL, abp Mieczysław Mokrzycki i opiekujące się Janem Pawłem II siostry sercanki.

Jan Paweł II nazywany był “papieżem pokoju”. W liście apostolskim “Tertio millennio adveniente” pisał: “Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie”, a podczas audiencji dla wiernych z Białorusi w 1998 roku mówił: “Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego”.

– Muszę powiedzieć, że należę do tego pokolenia, które pamięta dobrze, dzięki Bogu przeżyło II wojnę światową i dlatego właśnie mam obowiązek przypomnieć wszystkim młodym, którzy tego nie doświadczyli, by pamiętali i mówili: Nigdy więcej wojny!” – podkreślił Ojciec Święty podczas niedzielnej audiencji na Placu Świętego Piotra w 2003 roku. – Wzywał światowych przywódców do poszanowania godności i praw każdego człowieka. Sprzeciwiał się jakiejkolwiek formie agresji. ‘Nigdy jeden przeciw drugiemu’ – wzywał tymi słowami nie tylko Polaków. W dzisiejszym niespokojnym świecie jest to bardzo aktualne przesłanie. Wojna nigdy nie była i nie będzie sposobem na rozwiązanie problemów etnicznych, ekonomicznych, religijnych. Będzie zawsze złem uderzającym w człowieka i prowadzącym do destrukcji i zagłady. Dlatego jeszcze raz dziś powtarzam za św. Janem Pawłem II: Nigdy więcej wojny! – apelował kard. Stanisław Dziwisz w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Na podstawie —> Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej: „Twoją wolą jest POKÓJ.” 17. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Fot. Archidiecezja Krakowska

Zobacz też:

Modlitwa o dar pokoju – Św. Jan Paweł II

Ślady na sercu – Jan Paweł II – kwiecień 2005

Papież Jan Paweł II – Apostoł Miłosierdzia


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja