Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Modlitwa o dar pokoju – Św. Jan Paweł II

Modlitwa o dar pokoju – Św. Jan Paweł II

Modlitwa o dar pokoju ułożona przez papieża Jana Pawła II. Modlitwę tę przywołali w swym apelu apelu o pokój, wystosowanym 24 stycznia 2022 r. w związku z niebezpieczeństwem działań wojennych na Ukrainie, biskupi Polski i Ukrainy.

Zobacz też —> Apel biskupów Polski i Ukrainy w związku z niebezpieczeństwem działań wojennych na Ukrainie – 24 stycznia 2022

Modlisz się tą modlitwą w intencji pokoju na Ukrainie?  Dołącz!


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.


Tekst modlitwy za —> opoka.org.pl: Modlitwy o pokój Fragment książki: “Modlitwy o pokój” w opracowaniu o. Stanisława Przepierskiego OP

Zobacz też —> 26 stycznia 2022 w Kościele w Polsce – Dzień modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja