Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

6. Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Du...

6. Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych – 1 400 kleryków na Jasnej Górze – 1 czerwca 2023

Z udziałem 1,4 tys. kleryków na Jasnej Górze odbyła się 6. Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych. Tradycyjnie, co 5 lat, alumni i wychowawcy wszystkich seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce spotykają się u Matki Bożej. Tym razem w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana przybyli pod hasłem: „W duchu Chrystusa Sługi”. Szczególnym gościem pielgrzymki był prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Duchowieństwa, kard. Lazarus You Heung-sik.

Zobacz też —> Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 1 czerwca 2023


Najważniejszym punktem pielgrzymki była Msza św. odprawiona w języku łacińskim w jasnogórskiej Bazylice. Eucharystii przewodniczył kard. Lazarus You Heung-sik . W homilii przestrzegał, by daru Bożej łaski nie redukować do obowiązku i nie traktować Ewangelii jako czystej powinności do wykonania, zapominając o sile, którą tylko Jezus może dać. – Nie zapominajcie, że w Ewangelii pierwszy jest sługą wszystkich – mówił kaznodzieja. Podkreślał, że Maryja jest najlepszą wychowawczynią przyszłych kapłanów, a Jasna Góra miejscem Jej szczególnej opieki. – Pamiętajcie o tym, to jest nasza Kana Galilejska, gdzie możemy się zawsze odnaleźć z tą pewnością, że zostaniemy przyjęci i przytuleni przez Matkę Niebieską, która chce was, przyszłych prezbiterów wychowywać do naśladowania Jezusa – mówił w homilii gość z Watykanu.

W rozmowie z @JasnaGóraNews Lazarus You Heung-sik podkreślił, że istotnym jest aby, zarówno seminarzyści, jak i wszyscy chrześcijanie żyli Słowem Bożym. – Być chrześcijaninem, to znaczy żyć Słowem, kto tego nie robi, nie jest chrześcijaninem. Jezus powiedział, że kto żyje Słowem Bożym, zbuduje dom na skale, lecz jeśli nie wprowadza się Słowa w życie, buduje się dom na piasku. Dlatego tak ważnym jest, aby seminarzyści, którzy później staną się księżmi, prawdziwie żyli Słowem Bożym. W konsekwencji będą zdolni do miłości bliźniego i formowania komunii, dlatego Kościół i cała ludzkość może stać się rodziną – podkreślał kardynał. Przyznał, że również dla niego życie słowem Jezusa i Jego przykładem zawsze czyni go lepszym i uczy kochać innych.

– Ten kto służy, bardzo uważnie słucha i nie osądza, ale dostrzega osobę. Kto służy musi dzielić się swoim z innymi, kto służy kocha wszystkich, dlatego, że Jezus tak czynił, a my pragniemy czynić to samo na Jego wzór. To jest źródło naszej radości i pokoju – wyjaśniał prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Duchowieństwa, nawiązując do hasła pielgrzymki „W duchu Chrystusa Sługi”.

Zobacz też —> jasnagora.com: Prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Duchowieństwa z modlitwą za kapłanów i seminarzystów

Mszę św. koncelebrowali m.in.: abp Wojciech Polak, Prymas Polski, przewodniczący Komisji Duchowieństwa KEP; członkowie Komisji Duchowieństwa KEP abp Wacław Depo oraz bp Andrzej Przybylski, bp Krzysztof Włodarczyk, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie.

– Kapłaństwo to służba i dyspozycyjność dla Jezusa i drugiego człowieka. Kapłaństwo to wierna służba, która może być pełniona tylko wówczas, gdy ten, który służy, cały oddaje się temu, komu służy, dzięki wrażliwości na jego potrzeby – powiedział w słowach powitania o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów .

Mszę św. na Jasnej Górze poprzedziła procesja z archikatedry. Na zakończenie pielgrzymki seminarzyści dokonali aktu zawierzenia Matce Bożej.

Prymas Polski abp Wojciech Polak podziękował wszystkim za udział w pielgrzymce na Jasną Górę. Życzył łaski spojrzenia na Chrystusa Sługę i by nigdy Go z oczu nie stracić.

O kształtowaniu ducha służby jako wyzwaniu dla formatorów mówił w rozmowie z @JasnaGóraNews o. Mariusz Tabulski, rektor WSD OO. Paulinów na Skałce. – Każdy kapłan w pierwszej kolejności ma upodobnić się do Chrystusa, który powiedział, że jest sługą i umył swoim uczniom nogi. I to jest zasadnicza misja dla nas formatorów, aby w przyszłych kapłanach wykształcić ducha służby, by potem mogli w tym duchu służyć Kościołowi – powiedział o. Tabulski .

Salwatorianin kleryk Marek Jankowski z drugiego roku podkreślił, że pielgrzymka na Jasną Górę, to czas zawierzenia drogi kapłańskiej Maryi, umocnienia w gronie powołanych, radości wiary i wspólnej modlitwy. Szymon Makowski kleryk z diec. świdnickiej wskazał na ważny dla niego duchowy wymiar pielgrzymki, też wymiany doświadczeń i doświadczenie jedności w powołaniu.

Do przyjęcia sakramentu kapłaństwa przygotowuje się w seminariach diecezjalnych i zakonach w Polsce prawie 2 tys. alumnów.

Info i foto na podstawie / posłuchaj —> Mirosława Szymusik Biuro Prasowe @JasnaGóraNews: W DUCHU CHRYSTUSA SŁUGI – 1,4 tys. seminarzystów na ogólnopolskiej pielgrzymce