Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: wychowywać do naśladowania Jezusa