Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej...

Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej

Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie zaprasza: “Wszystkich czcicieli Opatrzności Bożej gorąco zachęcamy, aby dołączyli do > Wspólnoty Providenta Dei,  której zadaniem jest ukazywanie obecności Opatrzności Bożej w historii narodu polskiego i dawanie świadectwa o Jej działaniu w życiu członków Wspólnoty, a także włączanie się w dzieła podejmowane przez Centrum Opatrzności Bożej oraz codzienna modlitwa zapisana na Karcie Darczyńcy”.


Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej

Boże naszych ojców.
Boże Patriarchów i Proroków, Apostołów i Męczenników.
Boże wszystkich świętych.

Dziękuję Ci za Twoją miłosierną miłość, która nigdy się nie nuży i nie zniechęca.
Dziękuję za to, że w Jezusie obiecałeś być z nami przez wszystkie dni
– aż do skończenia świata.
Dziękuję za to, że w Matce Twojego Syna dałeś Kościołowi Matkę.
Dziękuję za to, że byłeś ze mną w radosnych i trudnych chwilach mego życia.
Dziękuję za to, że w Twoich świętych dałeś mi opatrznościowych przewodników na drodze do świętości.

Boże pełen majestatu i miłosierdzia, Tobie oddaję moje trudne dziś i tajemnicze jutro.
Twojej Opatrzności zawierzam siebie – cząstkę Twojego Kościoła
– abym był solą ziemi, w prostocie żyjąc Ewangelią, był świadkiem prawdy, która wyzwala.

Zawierzam Ci siebie, bym nie bał się przyjąć powołania do pójścia za Chrystusem na każdej drodze życia. Bym niosąc mój krzyż zachował ufność, że na mojej drodze krzyżowej nie jestem sam.

Zawierzam Ci moją rodzinę, by była silna wiarą i bogata w miłość, która nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; która wszystko znosi i wszystko przetrzyma.

Zawierzam wszystko i z serca wołam: Opiekuj się mną, Opatrzności nasza!

Boże przedwieczny. Do Ciebie należy czas i wieczność.
Powierzam Twojej Opatrzności losy moje i moich bliskich.
Nie opuszczaj nas – nawet wtedy, gdy my opuszczamy Ciebie.
Prowadź nas – nawet wtedy, gdy nasze drogi nie są Twoimi drogami.
Mów do nas – nawet wtedy, gdy nasze serca są nieskore do słuchania.
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, bądź uwielbiony teraz i zawsze.

Amen.


Źródło —> Centrum Opatrzności Bożej: Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej