Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: stanąć przed Jezusem Miłosiernym