Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

13. Pielgrzymka Żywego Różańca Archidiecezji Krako...

13. Pielgrzymka Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej do Łagiewnik – 24 września 2022

W sobotę 24 września 2022 r. przybyła do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach już po raz trzynasty pielgrzymka Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył bp Jan Zając, a koncelebrowało ją 40 kapłanów.

Zobacz też —> Różaniec ze św. Siostrą Faustyną


Mszę świętą, która była sprawowana w samo południe, poprzedziło misterium o bł. Paulinie Jaricot oraz modlitwa różańcowa.

Zebranych w Bazylice przywitał ks. Zbigniew Bielas. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach mówił: – Wielka to radość, gdy ta Bazylika wypełnia się Waszą obecnością. Serdecznie witam wszystkich zaangażowanych w dzieło Żywego Różańca. To dzięki Wam Różaniec żyje, jest Waszym towarzyszem każdego dnia, kiedy rozważacie tajemnice życia Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki. Przybywacie tutaj, aby stanąć przed Jezusem Miłosiernym i dziękować za dar modlitwy różańcowej i wszystkie łaski przez nią wybłagane.

Ks. Bielas przypomniał, że obecny rok jest czasem szczególnym. – Przeżywamy 20-lecie konsekracji tej Bazyliki i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, dziękujemy za dar beatyfikacji bł. Pauliny Jaricot, modlimy się o pokój dla udręczonej wojną Ukrainy – mówił.

W homilii bp Jan Zając zwrócił się do uczestników pielgrzymki.Od wielu lat, trwacie na modlitwie różańcowej, jednocząc się z Maryją. Wasza modlitwa ma obydwie cechy, które widzimy w postawie Matki Chrystusa. Jest to modlitwa bardzo osobista, płynąca z serca, przeniknięta Słowem Bożym, połączona z rozważaniem zbawczych wydarzeń z życia Jezusa i Maryi. I ta modlitwa ma również cechy wspólnotowe, które ją upodabniają do modlitwy apostołów z Maryją w Wieczerniku. I owocem takiej modlitwy jest zawsze zesłanie Ducha Świętego.

Kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przypomniał, że pielgrzymka jest wielkim dziękczynieniem Panu Bogu za beatyfikację Założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. – Błogosławiona Paulina Jaricot niewątpliwie pod natchnieniem Ducha Świętego zaproponowała modlitwę, która w sposób wyjątkowy łączy wymiar indywidualny ze wspólnotowym. Bo każdy członek róży odmawia wyznaczony dla niego dziesiątek różańca, czyniąc to w duchowej jedności z pozostałymi członkami wspólnoty. Spotyka się też z nimi raz w miesiącu na tzw. „zmiance” tajemnic różańcowych. I Bóg sprawił niezwykły rozwój Żywego Różańca w czasach gdy powstała ta forma modlitwy. I dziś modlimy się, aby za przyczyną bł. Pauliny Jaricot nastąpił ponowny rozkwit róż różańcowych. Aby w ten sposób odmawiania różańca – indywidualny i wspólnotowy – rozszerzał się coraz bardziej, ogarniając grupy dziecięce, młodzieżowe i dorosłych – powiedział bp Zając.

Info, foto aa podstawie —> Małgorzata Pabis – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach: Pielgrzymka Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Odwiedź serwis Get Mercy – zobacz mapę sanktuariów Bożego Miłosierdzia, znajdź najbliższe!

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja