Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Post – Czwarta Niedziela Wie...

Słowo na Wielki Post – Czwarta Niedziela Wielkiego Postu – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Dziś dwudzieste szóste z rozważań ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na kolejne dni Wielkiego Postu – 4. Niedziela Wielkiego Postu (Rok A), 19 marca 2023 r.

Zobacz wszystkie —> codzienne rozważania ks. Marka na Wielki Post

W dniu 19 marca Kościół powszechny obchodzi tradycyjnie uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W roku 2023, liturgiczna uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP przypada w poniedziałek 20 marca 2023, ponieważ 19. marca 2023 to w liturgii IV Niedziela Wielkiego Postu A – LÆTARE.

Zobacz więcej —> Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny


Czytanie z Ewangelii według Świętego Jana (J 9, 1-41)

“Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.

Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata».

To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».

Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się otworzyły?»

On odpowiedział: «Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem». Rzekli do niego: «Gdzież On jest?» Odrzekł: «Nie wiem».

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę».

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok».

Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: «Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?» Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: «Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie». Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego zapytajcie».

Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: «Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem». Na to odpowiedział: «Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę». Rzekli więc do niego: «Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?» Odpowiedział im: «Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?»

Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: «To ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi».

Na to odpowiedział im ów człowiek: «W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić».

Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz.

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.

A Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi». Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: «Czyż i my jesteśmy niewidomi?» Jezus powiedział do nich: «Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, grzech wasz trwa nadal».”

Cytat za / czytania liturgiczne na dziś —> brewiarz.pl: Niedziela, 19 marca 2023


Posłuchaj rozważania ks. Marka Chrzanowskiego FDP na 4. Niedzielę Wielkiego Postu A – czyta Joanna Lipka:

Wideo —> Ks. Marek Chrzanowski FDP: Kawa z niebem – 19 marca 2023


Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na 4. Niedzielę Wielkiego Postu A:

„Idź i obmyj się w sadzawce Siloe” – słyszę dzisiaj Twoje słowa. Dla mnie oznaczają one to, że możesz wyprowadzić mnie z ciemności grzechu, ale ja muszę iść i obmyć się w sadzawce Twojego miłosierdzia. Muszę iść – nie stać w miejscu, nie użalać się nad moją niedoskonałością, ale iść i obmyć się w Twojej łasce. Bym mógł nie tylko przejrzeć na oczy, ale i być posłanym, posłanym do tych, którzy jeszcze nie potrafią zobaczyć Twojego światła, Twojej miłości. Ja mam im powiedzieć, że jest Ktoś silniejszy od grzechu i zła. Syn Człowieczy, który pyta dzisiaj o wiarę. Czy wierzę? Czy wierzę w Twoją moc przywracania wzroku mojej duszy, by widziała grzech? Czy wierzę? Pochylam głowę jak celnik na modlitwie, bo nie śmiem spojrzeć na Ciebie, i słyszę w sercu słowa Jana Pawła II: „Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości!” [19].

Proszę więc, zaradź mojemu niedowiarstwu i wlej w serce moje odwagę wiary, bym nie przegrał własnego życia, nie przegrał miłości. Bym był napełniony łaską jak Jan Paweł II, który uczył mnie swoją postawą, swoją miłością i przechodzeniem do domu Ojca na oczach świata, że największym bogactwem jest Twoja miłość, Boska Opatrzność i zaufanie pokładane w Twoim Słowie. Łaska da mi pewność, że nie przegram Twojej miłości, nie dam jej sobie wyrwać i będę strzegł jej w sercu jak skarbu najcenniejszego. Toteż nie chcę iść do sadzawki Siloe, ale biec, by zanurzyć się w Twojej łasce, w Twojej miłości. I by móc Dobrą Nowinę o Twojej obecności zanieść innym. By być dzieckiem światłości i badać to, co jest miłe Tobie. Byś Ty był moim Pasterzem i uczył mnie patrzeć sercem na drugiego człowieka. Bym już nigdy nie trwał w ciemności grzechu, ale szybko wracał do Twojej miłości.


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku

Na dzisiejszą niedzielę…słowa Księdza Marka ubrane w muzykę. https://youtu.be/VN3ZGT5pTPs

Opublikowany przez Ks. Marek Chrzanowski – kapłan i poeta. Niedziela, 22 marca 2020