Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

20 marca 2023 – Uroczystość św. Józefa, Oblu...

20 marca 2023 – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

W dniu 19 marca Kościół powszechny obchodzi tradycyjnie uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W roku 2023, liturgiczna uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny przypada w poniedziałek 20 marca 2023, ponieważ 19. marca 2023 to w liturgii IV Niedziela Wielkiego Postu A – LÆTARE.

Św. Józef był prawdziwą głową Świętej Rodziny. Choć pochodził z królewskiego rodu Dawida, był zwyczajnym rzemieślnikiem, który utrzymywał siebie i swoich bliskich z ciężkiej fizycznej pracy w drewnie, metalu czy też kamieniu. Św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, był opiekunem i wychowawcą Jezusa Chrystusa. Obecnie jest opiekunem – patronem Kościoła powszechnego.

Wideo —> TV Misericordia: Skarby Kościoła 19 marca | św. Józef z Nazaretu


W Ewangeliach, które poświęcają św. Józefowi 26 wierszy jego imię (z języka hebrajskiego oznacza “Pan przydał, obdarzył”) pojawia się 14 razy. Nie odnotowano żadnego słowa, które byłoby przez niego wypowiedziane, dlatego w teologii określa się go często mianem człowieka, który przemawiał czynami, a jego prawe i sprawiedliwe postępowanie stawiane jest za wzór. To on odgrywał główną rolę w wydarzeniach związanych z dzieciństwem Jezusa – jemu Pan Bóg dawał polecania za pośrednictwem anioła odnośnie do losów Dziecięcia (por. Mt 1 – 2).

Zobacz więcej —> Niedziela.pl: Święty Józef – wzór do naśladowania oraz na: brewiarz.pl

Zobacz też:

 ⇒ Czy w uroczystość św. Józefa uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

Modlitwa do św. Józefa

Modlitwa do św. Józefa robotnika – Papieża Jana XXIII

Marcowe nabożeństwa ku czci św. Józefa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – Także online

Św. Siostra Faustyna:

“Święty Józef zażądał, abym miała do niego nieustanne nabożeństwo. Sam mi powiedział, abym odmawiała codziennie trzy pacierze i raz Pomnij. Patrzył się z wielką życzliwością i dał mi poznać, jak bardzo jest za tym dziełem, obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę. Codziennie odmawiam te żądane modlitwy i czuję Jego szczególną opiekę.”

Dzienniczek, 1203


Posłuchaj Ewangelii na 19 marca 2023 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 20 marca – św. Józefa, Oblubieńca NMP

Zobacz wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 19 marca 2023


W uroczystość św. Józefa – tradycyjnie 19 marca – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny przypada odpust, gdyż jest to pierwotna dedykacja kaplicy i całej posesji nazwanej „Józefowem”.

W bocznym ołtarzu znajduje się piękny obraz św. Józefa pędzla Franciszka Krudowskiego z końca XIX wieku. Uroczystość poprzedza nowenna, w czasie której na wieczornych nabożeństwach jest śpiewana „Litania do św. Józefa”. Od 16-18 marca tradycyjnie odprawiane jest „Czterdziestogodzinne nabożeństwo”…

Info na podstawie —> Faustyna.pl: Uroczystości ku czci św. Józefa w łagiewnickim Sanktuarium (2022)


Św. Jan Paweł II o św. Józefie – Wprowadzenie do Adhortacji Apostolskiej Redemptoris Custos

POWOŁANY NA OPIEKUNA ZBAWICIELA „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 24).

Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica.

W setną rocznicę ogłoszenia Encykliki Quamguam pluries papieża Leona XIII i w duchu wielowiekowego kultu św. Józefa pragnę poddać Wam pod rozwagę, drodzy Bracia i Siostry, kilka refleksji o człowieku, któremu Bóg „powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami”. Z radością spełniam ten pasterski obowiązek pragnąc, aby wszyscy żywili coraz większe nabożeństwo do Patrona Kościoła powszechnego i miłość do Odkupiciela, któremu on tak przykładnie służył.

Dzięki temu cały lud chrześcijański nie tylko jeszcze gorliwiej będzie się uciekał do św. Józefa i ufnie wzywał jego opieki, ale także będzie miał zawsze przed oczyma jego pokorną, dojrzałą służbę i udział w ekonomii zbawienia.

Sądzę bowiem, że ponowne rozważenie uczestnictwa Małżonka Maryi w Boskiej tajemnicy pozwoli Kościołowi, podążającemu ku przyszłości wraz z całą rodziną ludzką, odnajdywać wciąż na nowo swą tożsamość na gruncie tej odkupieńczej ekonomii, która wiąże się u podstaw z tajemnicą Wcielenia.

Józef z Nazaretu w tej właśnie tajemnicy uczestniczył jak nikt inny z ludzi poza Maryją, Matką Słowa Wcielonego. Uczestniczył wspólnie z Nią, objęty rzeczywistością tego samego wydarzenia zbawczego. Był powiernikiem tej samej miłości, mocą której Ojciec Przedwieczny „przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (Ef 1, 5).

Czytaj całość Adhortacji —> opoka.org.pl: Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos. O świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła,15.08.1989


Nabożeństwo i kult św. Józefa powstały i rozwinęły się spontanicznie w sercu ludu chrześcijańskiego, który w osobie tego Świętego Patriarchy potrafił odkryć wzór pokory, pracowitości i wierności w pełnieniu własnego powołania. Wśród najbardziej rozpowszechnionych nabożeństw do tego, który uchodził za ojca Jezusa i był wiernym stróżem Maryi, jest siedem niedziel uprzedzających jego święto. Istnieje zwyczaj rozważania w trakcie każdej z nich jakiegoś aspektu osobowości Świętego Patriarchy i proszenia go o wstawiennictwo, by otrzymać wiele niezbędnych łask.

Czytaj całość —> opusdei.org: 7 niedziel św. Józefa


Modlitwa do Świętego Józefa papieża Leona XIII

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.

Amen.

Tekst modlitw za —> mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl: Porządek nowenny do Świętego Józefa


Posłuchaj fragmentu kazania św. Bernardyna ze Sieny o św. Józefie:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 19 marca 2020


Z okazji przypadającej w dniu 8 grudnia 2020 roku 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek ogłosił na czas od 8 grudnia 2020 do 8 grudnia 2021 r. specjalny „Rok” poświęcony Opiekunowi Jezusa.

– Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu – tymi słowami papież Franciszek opisywał św. Józefa w Liście apostolskim “Patris corde – Z ojcowskim sercem”, opublikowanym z okazji rocznicy.

Zobacz więcej —> Papież Franciszek ogłosił “Rok Świętego Józefa” w Kościele powszechnym: 8 grudnia 2020 – 8 grudnia 2021

Odwiedź serwis —> rokswjozefa.pl


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja