PODZIEL SIĘ

Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Dzień 6 – 4 grudnia

Dziś środa, 4 grudnia – 6. dzień Nowenny przed Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Maryi Panny.

Zapraszamy do duchowego przygotowania się do uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. W dniach 29 listopada – 7 grudnia trwa nowenna przed Uroczystością.

Zobacz też —> Dni nowenny przed Niepokalanym Poczęciem 2019

– Przywilej zachowania Maryi od grzechu pierworodnego oznacza, że została Ona jako pierwsza odkupiona przez swego Syna. Jej wzniosłe piękno, odbicie piękna Chrystusa, jest dla wszystkich wierzących rękojmią zwycięstwa łaski Bożej nad grzechem i śmiercią. Niepokalane Poczęcie oświetla drogę ludzkości wszystkich czasów. Na początku trzeciego tysiąclecia wzywa nas do nadziei i wiary w Boga, Jego zbawienie i życie wieczne, a w sposób szczególny oświeca drogę Kościoła prowadzącego nową ewangelizację – mówił św. Jan Paweł II w dniu 8 grudnia 2004 roku.

Wideo —> Bogdan Bednarz / YouTube: 6 dzień Nowenny przed Niepokalanym Poczęciem NMP

Święta Siostra Faustyna dodatkowo odprawiała nowennę, która polegała na odmówieniu każdego dnia 1000 „Zdrowaś Maryjo…” poza obowiązkowymi modlitwami w kaplicy i ćwiczeniami duchowymi. Sama przyznała: Dla chcącego – nic trudnego. Poza rekreacją modliłam się i pracowałam. W dniach tych nie wymówiłam ani jednego słowa niekoniecznie potrzebnego, chociaż muszę przyznać, że ta sprawa wymaga dość dużo uwagi i wysiłku. Ale dla uczczenia Niepokalanej nic nie ma za wiele (Dz. 1413).


Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Dzień 6. – 4 grudnia 2019

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa wstępna:

Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiamy razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękujemy, że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Prosimy Cię gorąco, przyjmij nasze błagania i otaczaj nas swą pomocą i opieką. Amen.

Dzień 6.

Maryjo Niepokalana, Twój Syn uczył: “Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych” (Łk 21, 34). Uproś nam łaskę, aby wstrzemięźliwość i trzeźwość stały się znamionami naszego życia. Amen.

Modlitwa końcowa na każdy dzień

Antyfona

Cała piękna jesteś, Maryjo,
i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
Tyś chwałą Jeruzalem,
Tyś weselem Izraela,
Tyś chlubą ludu naszego,
Tyś ucieczką grzeszników,
o Maryjo, Panno Najroztropniejsza,
o Matko Najmiłosierniejsza,
módl się za nami i wstaw się u Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

P. Módlmy się.
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Można tez odmówić – Modlitwa św. Bernarda:

Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Tekst za —> krolowapolski.brzegdolny.pl: Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (I), 29 listopada – 7 grudnia | janpawelII.pl: Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny

Nowenna przed uroczystością NiepokalanejWe wszystkich domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 29 listopada…

Opublikowany przez Siostrę Marią Heleną Kowalską Środa, 27 listopada 2019