Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Nowenna do św. Andrzeja Boboli o dar jedności i po...

Nowenna do św. Andrzeja Boboli o dar jedności i pokoju – Dzień 1

W sobotę 7 maja 2022 r. w Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli w Warszawie rozpoczyna się nowenna w 20. rocznicę ustanowienia św. Andrzeja Boboli patronem Polski, 16 maja 2002 r. Głównym akcentem nowenny jest modlitwa o pokój na Ukrainie oraz pomyślność dla naszej Ojczyzny. Dziś 1. dzień Nowenny do św. Andrzeja Boboli o dar jedności i pokoju. Intencja dnia: O dar jedności w duchu wiary i umiejętność dialogu ponad podziałami.

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję albo wspieraj innych modlitwą lub postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Na zakończenie nowenny, 16 maja 2022 r. o godz. 18.00, zostanie odprawiona Msza św. odpustowa w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie, której przewodniczyć będzie kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Zapraszamy do modlitwy!


Nowenna do św. Andrzeja Boboli o dar jedności i pokoju – Dzień 1

 

MODLITWA WSTĘPNA – do odmawiania przez wszystkie dni nowenny:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności,

Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i
we wszystkich. Na fundamencie tych słów Świętego Pawła przez wieki budowałeś wokół
siebie wspólnotę ludzi oddanych Bogu i bliźnim. Towarzyszyłeś Polsce w przełomowych
momentach historii, krzepiąc kolejne pokolenia, dodając otuchy i nadziei. Pragniemy wraz z
Tobą i Świętymi naszego kraju tworzyć wspólnotę, w której jest miejsce dla każdego. Przez
Twoje wstawiennictwo prosimy o łaski Ducha Świętego potrzebne w kształtowaniu
solidarnego świata dla nas i przyszłych pokoleń.

Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo,
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
W.: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
K.: Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje
rozproszone dzieci, + spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które
oddał życie święty Andrzej, męczennik.

MODLITWA NOWENNOWA – Dzień 1

O dar jedności w duchu wiary i umiejętność dialogu ponad podziałami.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.

Apostoł Narodów mówił: A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa
Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było między wami rozłamów; byście byli jednego
ducha i jednej myśli. Przy Twojej trumnie, Święty Andrzeju, modlili się wspólnie katolicy i
prawosławni, widząc w Tobie apostoła Dobrej Nowiny, a nie doktryny. Łączył ich Jezus.
Chcemy wierzyć, że podążanie drogą prawdy, dialogu i przebaczenia, którą wskazałeś swoim
życiem i w godzinie śmierci, przyczyni się do naszego zbawienia i budowy lepszego świata
na ziemi. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy dobrego Boga o dar jedności w duchu wiary i
umiejętność dialogu ponad podziałami.
Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


Zobacz też —> Modlitwa o jedność w Chrystusowym Kościele

Info i tekst na podstawie —> episkopat.pl: Przewodniczący Episkopatu zachęca do włączenia się w modlitwę nowennową do św. Andrzeja Boboli

Fot. episkopat.pl / edytowane (Misericors)


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja