Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

31. rocznica beatyfikacji Siostry Faustyny Kowalsk...

31. rocznica beatyfikacji Siostry Faustyny Kowalskiej przez papieża Jana Pawła II – 18 kwietnia 2024

We czwartek 18 kwietnia 2024 r. przypada 31. rocznica beatyfikacji Siostry Faustyny. 18 kwietnia 1993 roku, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – nie było to jeszcze w Kościele święto Bożego Miłosierdzia – papież Jan Paweł II na placu św. Piotra ogłosił s. Faustynę błogosławioną, 55 lat po jej śmierci w roku 1938.

Zobacz film dokumentalny —>  Święta Faustyna w blasku Miłosierdzia

W ten sposób zakończył on proces, który sam, jeszcze jako arcybiskup krakowski, rozpoczął 21 października 1965 roku… Choć już w 1948 roku siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia jako pierwsze podjęły starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego s. Faustyny.

Jest to więc doskonała okazja, aby dziękować Panu Bogu za jej życie, szkołę duchowości, prorocką misję przypomnienia światu biblijnej prawdy o miłosiernej miłości Boga do człowieka i głoszenia jej z nową mocą poprzez świadectwo życia w duchu zaufania Bogu i miłosierdzia wobec bliźnich, słowo i modlitwę. Dzisiaj nie ma już kraju, w którym nie byłoby obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego według wizji, jaką miała w Płocku. Święto Miłosierdzia wpisane zostało do kalendarza liturgicznego Kościoła powszechnego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą podyktował jej Pan Jezus w Wilnie, odmawiana jest nawet w językach plemiennych na maleńkich wyspach na oceanach, coraz powszechniej jest również praktykowana modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu, zwana Godziną Miłosierdzia i coraz więcej ludzi włącza się w szerzenie orędzia Miłosierdzia, tworząc dziś wielomilionowy Ruch Apostołów Bożego Miłosierdzia.

Info za —> Faustyna.pl: Rocznica beatyfikacji Siostry Faustyny oraz gosc.pl: Siostry Faustyny długa droga na ołtarz

Św. Siostra Faustyna – życie i misja:

Wideo —> Faustyna 2016: Św. Siostra Faustyna – życie i misja

Więcej o św. Faustynie Kowalskiej —> na Misericors


Fragment homilii papieża Jana Pawła II “Kościół raduje się i dziękuje za wielkie dzieła Boże”, wygłoszonej w Rzymie podczas beatyfikacji pięciorga Sług Bożych w dniu 18 kwietnia 1993 roku, dotyczący Siostry Faustyny:

Pozdrawiam cię, s. Faustyno.

Od dzisiaj Kościół zwie ciebie błogosławioną, zwłaszcza Kościół na ziemi polskiej i litewskiej. O Faustyno, jakże przedziwna była twoja droga! Czyż można nie pomyśleć, że to ciebie właśnie – ubogą i prostą córkę mazowieckiego polskiego ludu – wybrał Chrystus, aby przypomnieć ludziom wielką Bożą tajemnicę Miłosierdzia. Tę tajemnicę zabrałaś ze sobą, odchodząc z tego świata po krótkim i pełnym cierpień życiu. Równocześnie tajemnica ta stała się proroczym zaiste wołaniem do świata, do Europy. Przecież twoje orędzie Bożego Miłosierdzia zrodziło się jakby w przeddzień straszliwego kataklizmu II wojny światowej. Zapewne byś się zdziwiła, gdybyś mogła na ziemi doświadczyć, czym stało się to orędzie dla udręczonych ludzi tego czasu pogardy, jak szeroko ono poszło w świat. Dzisiaj – tak głęboko wierzymy – oglądasz w Bogu owoce twojego posłannictwa na ziemi. Dziś doświadczasz u samego Źródła, kim jest twój Chrystus: dives in misericordia.

“Czuję dobrze, że nie kończy się posłannictwo moje ze śmiercią, ale się zacznie” – napisała s. Faustyna w swym Dzienniczku. I tak się stało. Misja s. Faustyny trwa i przynosi zadziwiające owoce. W jakże przedziwny sposób jej nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego toruje sobie drogę w świecie i zdobywa tyle ludzkich serc! Jest to niewątpliwie jakiś znak czasów – znak naszego XX w. Bilans tego kończącego się wieku, obok osiągnięć, które wielokrotnie przewyższyły poprzednie epoki, zawiera także głęboki niepokój o przyszłość. Gdzież więc, jeśli nie w Bożym Miłosierdziu, znajdzie świat ocalenie i światło nadziei? Ludzie wierzący doskonale to wyczuwają!

“Dziękujcie Panu, bo jest dobry. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny”.

Dzisiaj, w dniu beatyfikacji s. Faustyny, wielbimy Boga za wielkie dzieła, jakich dokonał w jej duszy. Wysławiamy Go i dziękujemy Mu za wielkie dzieła, jakich dokonał i ciągle dokonuje w duszach ludzkich, które dzięki jej świadectwu i orędziu odkrywają nieskończone głębie Bożego Miłosierdzia.

Jan Paweł II
Homilia podczas beatyfikacji s. Faustyny (Rzym, 18 kwietnia 1993)

Zobacz —> Pełny tekst homilii


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!