Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

12 czerwca – Wspomnienie błogosławionych 108...

12 czerwca – Wspomnienie błogosławionych 108 polskich męczenników II wojny światowej

W dniu 12 czerwca Kościół w Polsce obchodzi liturgiczne wspomnienie błogosławionych męczenników Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy – 108 polskich męczenników II wojny światowej. Pośród nich jest 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 osób świeckich.

Wideo —> Telewizja Misericordia: Skarby Kościoła 12 czerwca | bł. 108 polskich męczenników

Męczennicy z tego grona są czczeni w swoich rodzimych diecezjach, parafiach lub zgromadzeniach zakonnych. Główna kaplica poświęcona ich czci znajduje się w bazylice w Licheniu.

Zobacz więcej —> na brewiarz.pl

Zobacz też —> 14 czerwca – Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

13 czerwca 1999 r. podczas Mszy św. odprawianej w Warszawie św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108 męczenników, którzy ponieśli śmierć w czasach II wojny światowej. Każda z tych osób wykazała się niezwykłym heroizmem wiary: są w tym gronie biskupi – pasterze, którzy woleli zginąć, aniżeli zostawić swoją owczarnię; siostry i księża ratujący Żydów; teściowa, która oddała swe życie za synową w ciąży; zakonnik, który za posiadanie różańca, a potem odmowę sprofanowania go został zmasakrowany i utopiony w kloace; księża i alumni dzielący się w obozie koncentracyjnym jedyną kromką chleba ze współwięźniami; duchowny, który zginął za to, że nie wydał Gestapo komunistów.

Sprawa beatyfikacji 108 sług Bożych, męczenników za wiarę, ofiar prześladowania Kościoła w Polsce w latach 1939-1945 ze strony nazizmu hitlerowskiego, choć przybrała formę kanonicznego postępowania beatyfikacyjnego dopiero w roku 1992, w rzeczywistości sięga swymi początkami pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. Sława świętości i męczeństwa licznych osób z grupy 108 sług Bożych, łaski przypisywane ich wstawiennictwu, kierowały uwagę diecezji i rodzin zakonnych na konieczność otworzenia procesów beatyfikacyjnych o męczeństwie.

Krąg osób, wobec których rozpoczęto procesy beatyfikacyjne, w trakcie prac aż pięciokrotnie ulegał zmianom: powiększał się przez kolejne zgłoszenia nowych kandydatów, a jednocześnie był redukowany, gdy okazywało się, że w rozpatrywanych przypadkach nie ma wystarczającego materiału dowodowego na męczeństwo w rozumieniu teologicznym. Ostatecznie, w listopadzie 1998 r., liczba męczenników ukształtowała się jako grono 108 sług Bożych.

Za —> brewiarz.pl: Błogosławionych 108 męczenników z czasów II wojny światowej

Więcej —> opoka.org.pl: Życiorysy 108 męczenników

Abp Antoni Julian Nowowiejski (1858-1941)

Biskup płocki, znakomity profesor liturgista, historyk, animator studiów kościelnych w odrodzonej po rozbiorach Polsce, żarliwy pasterz.

Aresztowano go w 1940 r. razem z grupą duchownych z Płocka, a potem osadzono w obozie koncentracyjnym w Działdowie. Strażnicy poddawali 83-letniego hierarchę szczególnym upokorzeniom: zrywano mu z głowy kapelusz, by napełnić go błotem i później wcisnąć mu na głowę, czy też odzierano go zupełnie z ubrania i zmuszano kijami do biegu. Był torturowany, gdyż odmówił podeptania rzuconego w błoto przez SS-manów swego biskupiego krzyża. W czasie męki udzielał dyskretnie błogosławieństwa innym udręczonym, zachęcając ich, by wszystko przyjmowali jako wolę Bożą. Zmarł 28 maja 1941 r. w obozie na skutek ustawicznego, wyrafinowanego maltretowania.

Z wypowiedzi abp. Nowowiejskiego: „Chrystus dał życie za owce swoje; tegoż samego żąda od swoich zastępców – pasterzy. Niechaj przykładem będą nam owi męczennicy pierwszych wieków, którzy w chwilach najtrudniejszych zapominali o sobie, pytali o jedno tylko, co by mogli dla Boga uczynić”.

Zobacz więcej o 108 męczennikach:

• BISKUPI

• KAPŁANI DIECEZJALNI

• KAPŁANI I BRACIA ZAKONNI

• SIOSTRY ZAKONNE

• KLERYCY

• OSOBY ŚWIECKIE


Św. Jan Paweł II o 108 błogosławionych męczennikach

(fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Reginy Protmann i Edmunda Bojanowskiego oraz 108 męczenników w Warszawie, 13 czerwca 1999 r.)

“(…) oto modlitwa, jaką odmawia biskup zakładając krzyż pektoralny: «Racz mnie umocnić, Panie, znakiem Twego krzyża, i spraw, abym tak, jak ten krzyż z relikwiami świętych noszę na swojej piersi, tak zawsze miał w myśli i pamięć męki Twojej i zwycięstwo, jakie odnieśli Twoi męczennicy». Dziś czynię to wezwanie modlitwą całego Kościoła w Polsce, który niosąc od tysiąca lat znak męki Chrystusa wciąż odradza się z posiewu krwi męczenników i żyje pamięcią zwycięstwa, jakie oni odnieśli na tej ziemi.

Dziś właśnie świętujemy zwycięstwo tych, którzy w naszych czasach oddali życie dla Chrystusa, aby posiąść je na wieki w Jego chwale. Jest to zwycięstwo szczególne, bo dzielą je duchowni i świeccy, młodzi i starzy, ludzie różnego pochodzenia i stanu. Pośród nich jest arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, pasterz diecezji płockiej, zamęczony w Działdowie; jest biskup Władysław Goral z Lublina torturowany ze szczególną nienawiścią tylko dlatego, że był biskupem katolickim. Są kapłani diecezjalni i zakonni, którzy ginęli, gdyż nie chcieli odstąpić od swojej posługi i ci, którzy umierali, posługując współwięźniom chorym na tyfus; są umęczeni za obronę Żydów. Są w gronie błogosławionych bracia i siostry zakonne, którzy wytrwali w posłudze miłości i w ofiarowaniu udręk za bliźnich. Są wśród tych błogosławionych męczenników również ludzie świeccy. Jest pięciu młodych mężczyzn ukształtowanych w salezjańskim oratorium; jest gorliwy działacz członek Akcji Katolickiej, jest świecki katecheta zamęczony za swą posługę i bohaterska kobieta, która dobrowolnie oddała życie w zamian za swą brzemienną synową. Ci błogosławieni męczennicy i męczennice wpisują się w dzieje świętości Ludu Bożego pielgrzymującego od ponad tysiąca lat po polskiej ziemi.

Jeśli dzisiaj radujemy się z beatyfikacji stu ośmiu męczenników duchownych i świeckich, to przede wszystkim dlatego, że są oni świadectwem zwycięstwa Chrystusa – darem przywracającym nadzieję. Gdy bowiem dokonujemy tego uroczystego aktu, niejako odżywa w nas wiara, że bez względu na okoliczności, we wszystkim możemy odnieść pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował (por. Rz 8, 37). Błogosławieni męczennicy wołają do naszych serc: Uwierzcie, że Bóg jest miłością! Uwierzcie na dobre i na złe! Obudźcie w sobie nadzieję! Niech ta nadzieja wyda w was owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie!”

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. i beatyfikacji w Warszawie

W dniach 27 i 28 kwietnia 2023 r. w Krotoszynie i w Kaliszu odbyła się III. edycja Kongresu 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej. Wydarzenie, które rozpoczęła Msza św. w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Damiana Bryla, zainaugurowało tegoroczne obchody Dni Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Podczas dwóch dni Kongresu przeprowadzono 2 główne debaty oraz 12 paneli tematycznych – z udziałem kapłanów, sióstr zakonnych, przedstawicieli instytucji państwowych, naukowców, historyków, dziennikarzy, publicystów – których tytuły były cytatami Błogosławionych Męczenników.

Organizatorem kolejnych edycji Kongresu 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej (w 2018 r. w Gdańsku i w 2022 r. we Fromborku) jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa z Gdańska.

– Celem kolejnych edycji Kongresu 108 (2019, 2022, 2023) jest rozpowszechnianie duchowości 108 polskich męczenników, zamordowanych podczas II Wojny Światowej, beatyfikowanych 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez św. Jana Pawła II. Zależy nam też na utrwalaniu pamięci narodowej o 108 męczennikach, świadkach wiary, niezachwianej nadziei, a przede wszystkim głębokiej i ofiarnej miłości, którzy byli gotowi oddać swoje życie w obronie wiary i Ojczyzny – wskazuje br. Zdzisław Duma z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej, jeden z inicjatorów Kongresu. – Postawy 108, to swoisty wzór człowieczeństwa godzien popularyzowania w ramach solidarności międzypokoleniowej – dodaje ks. prał. dr Sławomir Kęszka, od 2013 r. współorganizator Uroczystości Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego przy Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu…

Zobacz więcej —> III edycja Kongresu 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej, 27-28 kwietnia 2023 w Krotoszynie i Kaliszu

Posłuchaj homilii bpa Damiana Bryla wygłoszonej podczas Mszy św. inaugurującej III. edycję Kongresu 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej:

Wideo —> Telewizja Diecezji Kaliskiej – DOM JÓZEFA: III Kongres 108. Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej – homilia Bpa Damiana Bryla

Zobacz też:

⇒ Pamięci Świadków Wiary – II Kongres 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej – Frombork, 14-15 grudnia 2022

⇒ I Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II wojny światowej – Gdańsk, 11-12 grudnia 2019


Modlitwa za wstawiennictwem bł. Franciszka Drzewieckiego FDP

O Boże, dobry i troskliwy Ojcze, dziękujemy Ci, że nam dałeś w błogosławionym Franciszku Drzewieckim świetlisty przykład kapłana całkowicie oddanego dziełu Chrystusa i Kościoła poprzez wychowanie i miłość do najmniejszych, ubogich i do ludu.

Obudź w nas siłę Twego Ducha, abyśmy, jak ksiądz Franciszek, który stał się niewinną ofiarą mogli świadczyć pośród ciemności egoizmu i zła, że tylko miłość zbawi świat i że Ty jesteś Tym, który zwycięża jako ostatni w ogromie swego nieskończonego miłosierdzia.

Dla chwały Twego imienia i aby zapanowało Twoje Królestwo sprawiedliwości i pokoju, udziel nam łaski, za jego wstawiennictwem, o którą prosimy. (wymienić łaskę, o którą się prosi)

Chwała Ojcu…

Tekst modlitwy za —> iso.orione.pl: Bł. ks. Franciszek Drzewiecki


Modlitwa – litania do 108 Męczenników II Wojny Światowej:

Wideo —> Bogdan Bednarz: Litania do 108 Męczenników II Wojny Światowej

Tekst —> Modlitwa do 108 błogosławionych męczenników


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do akcji Razem możemy więcej!