Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Życzenia świąteczne Przewodniczącego Episkopatu dl...

Życzenia świąteczne Przewodniczącego Episkopatu dla wiernych Kościoła prawosławnego – 6 stycznia 2017

– Niech celebracja misterium narodzin Boga będzie okazją do kontemplacji wielkości Stwórcy, który z miłości do swego stworzenia sam stał się stworzeniem, aby samo stworzenie ocalić od śmierci – życzy wiernym Kościoła prawosławnego abp Stanisław Gądecki w imieniu wiernych i pasterzy Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przekazał życzenia na ręce Zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski.

Publikujemy treść życzeń.


Warszawa, dnia 6 stycznia 2018 roku

Eminencjo,
Najdostojniejszy Metropolito Warszawski i całej Polski
,

Kościół prawosławny rozpoczyna dziś świętowanie tajemnicy Bożego Narodzenia. W imieniu katolików w Polsce składam Waszej Eminencji oraz wszystkim wiernym Kościoła prawosławnego w naszej ojczyźnie serdeczne życzenia, posługując się słowami starożytnej homilii św. Grzegorza z Nyssy.

Święty, pochylając się nad misterium Narodzenia Pańskiego, pisał „kto rozważy głębiej tajemnicę Wcielenia, musi przyznać, że śmierć przyszła nie wskutek narodzenia, lecz na odwrót: Bóg podjął narodzenie się z powodu śmierci. Ten bowiem, który żyje wiecznie, nie z potrzeby życia się narodził, lecz by nas odwołać ze śmierci do życia”.

Niech celebracja misterium narodzin Boga będzie więc dla Waszej Eminencji i wszystkich wiernych najpierw okazją do kontemplacji wielkości Stwórcy, który z miłości do swego stworzenia sam stał się stworzeniem, aby samo stworzenie ocalić od śmierci.

Niech celebracja misterium narodzin Boga będzie więc również okazją do kontemplacji wielkości Stworzenia i wspaniałości ludzkiej natury, którą – z Maryi Dziewicy – przyjął rodzący się Bóg.

Zapewniając Waszą Eminencję o mojej życzliwej i serdecznej pamięci, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)


Info za —> BP KEP: Życzenia świąteczne Przewodniczącego Episkopatu dla wiernych Kościoła prawosławnego