Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Te Deum – Ciebie Boga wysławiamy

Te Deum – Ciebie Boga wysławiamy

Te Deum to wczesnochrześcijański, łaciński hymn dziękczynny pochodzący z przełomu IV i V wieku, który z czasem stał się hymnem dziękczynnym Kościoła, podniosłym i majestatycznym, wykonywanym w wyjątkowych momentach. Śpiewany jest w wersji gregoriańskiej lub ludowej, ale szczególne wrażenie robią kompozycje wielogłosowe. Powszechnie znany w Polsce hymn „Te Deum – Ciebie Boga wysławiamy” towarzyszy liturgii podniosłych uroczystości kościelnych od 1966 roku, powstał bowiem jako śpiew dziękczynienia i uwielbienia Boga z okazji Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski. Tłumaczenia łacińskiego oryginału dokonał ks. Tadeusz Karyłowski, zaś twórcami melodii uznać należy Józefa Furmanika i Franciszka Wesołowskiego (do niedawna autorstwo przypisywano błędnie ks. Antoniemu Chlondowskiemu SDB).

Wideo —> Bogdan Bednarz/YouTube: “Ciebie, Boga wysławiamy” – Hymn dziękczynny


Dołącz do zbiórki —> “Zupa od św. Siostry Faustyny” – Łagiewnicki Fundusz Miłosierdzia

Te Deum powstało na Zachodzie na przełomie IV i V wieku. Powstawało przez długie lata, a jego tekst na początku nie był jeszcze ustalony. Wreszcie znalazł się ktoś (…) kto z istniejących wersji stworzył Hymn w obecnej formie. Hymn śpiewano najpierw w południowej Gali, w Mediolanie i w centralnej Italii.

(Legenda głosi, że hymn „Te Deum” powstał jako dialog św. Augustyna ze św. Ambrożym. Gdy Augustyn wychodził ze źródła chrzcielnego, powiedział „Te Deum Laudamus”, na co Ambroży odparł „Tobie Panie wieczna chwała”. „To legenda, ale hymn powstał w tym samym czasie. Należy do nurtu ówczesnej twórczości charyzmatycznej” – podkreśla ks. Sławomir Sosnowski)

Wraz z kształtowaniem się liturgii godzin, ten hymn dziękczynny “Ciebie, Boże, chwalimy” znalazł swe miejsce w obecnej godzinie czytań. Pierwotnie w liturgii rzymskiej wykonywano go w oficjum porannym Wielkanocy, potem czyniono to w każdą niedzielę, bo każda niedziela jest wspomnieniem zmartwychwstania. Św. Benedykt umieścił Te Deum po czytaniach, to przyjęło się powszechnie i trwa do dziś. Wraz z upływem czasu Te Deum stało się hymnem dziękczynnym kończącym znaczące uroczystości, śpiewanym także w różnych okolicznościach pozaliturgicznych. Hymn wykonywano na zakończenie święceń, koronacji królewskich, na zakończenie soborów i synodów, podczas uroczystości beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, na zakończenie procesji. Dziś także w naszych kościołach śpiewamy Te Deum w momentach wyjątkowych i uroczystych, wychwalając Boga i zanosząc dziękczynienie. Papież na zakończenie roku po odprawionych nieszporach intonuje Te Deum w bazylice św. Piotra, podobnie dzieje się w kościołach całego świata.

Czytaj więcej —> opoka.org.pl: Ks. Jan Mizazek, Te Deum laudamus – Ciebie, Boże, chwalimy

Posłuchaj łacińskiej wersji Te Deum w wykonaniu benedyktynów z Tyńca:

Wideo —> Opactwo Benedyktynów w Tyńcu: Chorał gregoriański. Najpiękniejsze, łacińskie śpiewy chorałowe [Opactwo Benedyktynów w Tyńcu]

Milenijne “Te Deum” zaczęło oficjalnie funkcjonować w polskim Kościele 10 lutego 1966 roku. Utwór firmowany nazwiskiem ks. Chlondowskiego, jako kompozytora melodii, zatwierdzony został wówczas przez 91. Konferencję Episkopatu Polski (KEP), jako obowiązująca wersja polskiego hymnu „Te Deum”. Partytura utworu zawierała towarzyszenie organowe Eugeniusza Brańki. Kompozycja ta zwyciężyła w rozpisanym w 1964 roku przez Komisję Liturgiczną KEP konkursie na melodię polskiego „Te Deum”…

Czytaj więcej —> przewodnik-katolicki.pl: Ks. Janusz Drewniak, Czyja to melodia? W poszukiwaniu kompozytora ?Te Deum?


Te Deum – Ciebie Boga wysławiamy

“Te Deum” Milenijne – Tłumaczenie ks. Tadeusz Karyłowski

1. Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

2. Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.

3. Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.

4. Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.

5. Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.

6. Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.

7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

8. Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.

9. Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

10. Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.

11. Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

12. Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco co świata,
Imię Twoje wysławiamy.

13. Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśni, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.

14. Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.

Tekst / zobacz też tekst łaciński oraz dokładne polskie tłumaczenie —> Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu: Te Deum Laudamus – Ciebie Boga Wysławiamy

Zobacz też —> Stacja7.pl: Te Deum – Ciebie Boga wysławiamy


Znaczenie hymnu Te Deum tłumaczy ks. Sławomir Sosnowski:

Wideo —> Maskacjusz TV: Te Deum – znaczenie hymnu tłumaczy ks. Sławomir Sosnowski


! Aby uzyskać odpust zupełny (lub cząstkowy) w ostatnim dniu roku, 31 grudnia, poza zwykłymi warunkami, należy publicznie (w kościele lub kaplicy) odmówić hymn Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy) jako podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski…

Ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego:

• brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego

• stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna

• przyjęcie Komunii świętej

• odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec Święty

• odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.

Zobacz szczegóły —> Stacja7.pl: Jak zdobyć odpust zupełny w Sylwestra?


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!