Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: pieśń na cześć cara Aleksandra I