Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Boże, coś Polskę – Katolicka pieśń patriotyc...

Boże, coś Polskę – Katolicka pieśń patriotyczna

Boże, coś Polskę – to katolicka pieśń patriotyczna, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego o uznanie za hymn państwowy.

↑Wideo: Pieśń „Boże, coś Polskę” w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego, chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i Chóru „Jednego Serca Jednego Ducha” – 2 czerwca 2019 roku.

Wideo za —> Niepodległa: Boże, coś Polskę // koncert „Wsłuchiwać się w Papieża”


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Pieśń „Boże, coś Polskę” ma za sobą burzliwą historię… Została napisana przez Alojzego Felińskiego na zamówienie wielkiego księcia Konstantego, by oddać cześć carowi Rosji i monarsze Królestwa Polskiego – Aleksandrowi I. Utwór po raz pierwszy został opublikowany 20 lipca 1816 r. w „Gazecie Warszawskiej” pod tytułem Pieśń narodowa za pomyślność króla —> zobacz pierwotny tekst

Jednak już niebawem melodia pieśni została upodobniona do maryjnej pieśni religijnej i ze zmienioną frazą: Naszą ojczyznę racz nam wrócić, Panie! stała się pieśnią konspiratorów. Do początkowych zwrotek dodano tekst hymnu Antoniego Goreckiego pod znaczącym tytułem Hymn do Boga o zachowaniu wolności. Anonimowi autorzy dodawali później kolejne zwrotki – w 1860 roku było ich aż 11 (wersja poniżej).

Podczas masowych manifestacji narodowych poprzedzających wybuch powstania styczniowego, jakie miały miejsce przede wszystkich w kościołach, śpiewano tę pieśń jako hymn patriotyczny. Pieśń zaczęto śpiewać w tym czasie na melodię starego hejnału Bądź pozdrowiona, Panienko Maryjo, a później na melodię Serdeczna Matko. W roku 1862 pieśń została zakazana w zaborze rosyjskim, a rok później stała się hymnem powstania styczniowego.

Po uzyskaniu niepodległości w roku 1918 śpiewano ją ze słowami: Ojczyznę wolną pobłogosław Panie, by w czasach okupacji hitlerowskiej oraz w PRL ponownie powrócić do wersji, w której naród prosi Boga o przywrócenie wolności: Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!

Za —> centrumopatrznosci.pl: Uroczysty koncert z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz dziedzictwo.ekai.pl: Boże, coś Polskę

Zobacz też —> niedziela.pl: Dzieje jednej pieśni

Prezentowane wykonanie pieśni “Boże, coś Polskę” to fragment widowiska —> „Wsłuchiwać się w Papieża” – koncertu świętującego rocznice wydarzeń, które połączyły Polaków i stały się kamieniami milowymi w drodze do wolności: 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 30. rocznicę pierwszych wyborów z 4 czerwca 1989 roku.

Koncert, który prowadzili Małgorzata Kożuchowska oraz Maciej Musiał, odbył się 2 czerwca 2019 roku, na placu Piłsudskiego w Warszawie. Widowisko było transmitowane w telewizji i radiu.


Boże, coś Polskę

1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Przed Twe ołtarze…

3. Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,
A łez, krwi naszej popłynęły rzeki,
Jakże to musi być okropnie z tymi,
Którym ojczyznę odbierasz na wieki.
Przed Twe ołtarze …

4. Wróć nowej Polsce świetność starożytną,
Użyźnij pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną,
Przestań nas karać, Boże zagniewany!
Przed Twe ołtarze …

5. Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy,
Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe
Obudź nadzieją w każdej polskiej duszy.
Przed Twe ołtarze …

6. Boże Najświętszy ! Przez Twe wielkie cudy
Oddaj od nas klęski, mordy boju,
Połącz wolności węzłem Twoje ludy
Pod jedno berło Anioła Pokoju.
Przed Twe ołtarze …

7. Boże Najświętszy, przez Chrystusa rany
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi.
Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany,
Przyjmij ofiary z synów polskiej ziemi.
Przed Twe ołtarze …

8. Boże Najświętszy, od którego woli
Istnienie świata całego zależy,
Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,
Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.
Przed Twe ołtarze …

9. Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,
Za naszych braci poległych błagamy,
By ich męczeństwa uwieńczone skronie
Nam do wolności otworzyły bramy.
Przed Twe ołtarze …

10. Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie,
W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne.
A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!
Przed Twe ołtarze …

11. Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska, wolności narodów chorąży.
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
Znów swobodnie Orzeł Biały krąży !
Przed Twe ołtarze …

Tekst za —> dziedzictwo.ekai.pl: Boże, coś Polskę


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja