Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: modlitwa za ofiary handlu ludźmi