Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: bałwochwalstwo