Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Święty Jan Paweł II Inspiracją dla dzieł miłosierd...

Święty Jan Paweł II Inspiracją dla dzieł miłosierdzia Caritas

Miłosierdzie Boże to miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga – mówił św. Jan Paweł II. W liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II chcemy się pochylić nad dziełami jakie zostały zainicjowane myślą i czynem naszego Świętego Papieża – podkreśla zespół Caritas Polska. Diecezjalne Caritas wiele swoich przedsięwzięć dedykowało Janowi Pawłowi II, jako najlepszemu patronowi zarówno dzieł miłosierdzia, pomocy, jak i kultury.

Na zdjęciu: Centrum Pomocowe im. Jana Pawła II w Gdańsku (fot. Caritas.pl)

Zobacz też —> 22 października – Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

W Gdańsku działa Centrum Pomocowe im. Jana Pawła II. Święty patron uwrażliwiał mówiąc: Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Dlatego w  placówce na co dzień realną pomoc otrzymują osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.  W ośrodku działają Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Dom Pomocy Społecznej i Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej. Dzięki ofiarności darczyńców podopieczni mają zagwarantowaną opiekę, leczenie, rehabilitację i dobre warunki życia.

Jak mówił św. Jan Paweł II: Miłosierdzie jest “drugim imieniem” miłości, ujmującym jej aspekt najgłębszy i najbardziej wzruszający: jej gotowość do zaspokojenia wszelkich potrzeb, a zwłaszcza jej bezgraniczną zdolność przebaczania. Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Częstochowie jest miejscem, które stara się wyjść naprzeciw potrzebom swoich podopiecznych. Właśnie tam mogą się spotkać dzieci, młodzież, osoby starsze i samotne potrzebujące pomocy. Na terenie Domu Miłosierdzia działa Świetlica im. Jana Pawła II, do której przychodzą dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Mogą zjeść posiłek, uczestniczyć w różnych zajęciach, odrobić lekcje, a także skorzystać z porad pedagoga, socjoterapeuty i psychoterapeuty. Dom Miłosierdzia to również Klub Seniora oraz dzienny Dom Senior +, gdzie osoby starsze spotykają się, jeżdżą na wycieczki, do teatru, na koncerty, uczestniczą w różnych zajęciach, a także spędzają czas w swoim towarzystwie.

Święty Papież powiedział, że Troska o dziecko (…) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Dlatego właśnie Janowi Pawłowi II poświęcony jest Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Bydgoszczy, który pełni funkcję opiekuńczą wobec dzieci, a także przygotowuje kandydatów na przyszłych rodziców. W Ośrodku wydawane są zaświadczenia kwalifikacyjne i opinie osobom przygotowanym do podjęcia opieki, a także prowadzona jest pomoc w przeprowadzeniu formalności prawnych związanych z przysposobieniem lub ustanowieniem rodziny zastępczej, rodzinnych domów dziecka lub rodzinnego pogotowia opiekuńczego. Ośrodek prowadzi pomoc dla matek, poradnictwo rodzinne, pomoc pedagogiczno-psychologiczną, zarówno dla rodzin naturalnych jak również zastępczych.

Szukałem jedności ze wszystkich mych sił i będę kontynuować to aż do końca – wołał św. Jan Paweł II. W Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach utworzono Centrum Kultury Ekumenicznej, którego Jan Paweł II został patronem. Centrum funkcjonuje w formie Parku miniatur najstarszych drewnianych kościołów, cerkwi prawosławnych, greckokatolickich, z terenów południowo-wschodniej Polski, Słowacji i Ukrainy. 140 makiet jest ustawionych na 10 wzgórzach i przedstawiają architekturę Pogórzan, Dolinian, Łemków i Bojków. Napis nad główną bramą Centrum – PONAD WSZYSTKIM NIECH BĘDZIE MIŁOŚĆ, ma przypominać o trudnej historii mieszkańców Bieszczad i antagonizmach społecznych na tych terenach. W ośrodku organizowane są kolonie dla dzieci z Ukrainy i Białorusi. Wiele z dzieci jest wyznania prawosławnego, obrządku greckokatolickiego i rzymskokatolickiego. Centrum sprzyja budowaniu prawdziwej jedności i uczy poszanowania kultur i społeczności różnych wyznań, opartego na Miłości.

Info i foto za —> Caritas.pl: Jan Paweł II Inspiracją dla dzieł miłosierdzia Caritas

Jest parę takich cytatów Papieża Polaka, które zna chyba każdy. Dziś #wspomnienie Jana Pawła II. Warto przypomnieć sobie…

Opublikowany przez Caritas Polska Wtorek, 22 października 2019