Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Post – Poniedziałek 2. tygod...

Słowo na Wielki Post – Poniedziałek 2. tygodnia Wielkiego Postu – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Dziś trzynaste z rozważań ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na kolejne dni Wielkiego Postu – Poniedziałek 2. tygodnia Wielkiego Postu, 1 marca 2021 r.

Zobacz wszystkie —> codzienne rozważania ks. Marka na Wielki Post


Czytanie z Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 6, 36-38)

“Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».”

Cytat za / czytania liturgiczne na dziś —> brewiarz.pl: Poniedziałek, 1 marca 2021 – Teksty liturgii Mszy św.


Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na Poniedziałek 2. tygodnia Wielkiego Postu

Mam być miłosierny jak Bóg. Czyli kochać i przebaczać z serca tym, którzy mnie skrzywdzili. Mam być drogą, która prowadzi do Bożego Serca. Bez sądzenia innych, potępiania za zło i niegodne czyny. Moje serce ma odpuszczać, usta mają mówić: Wybaczam. Zadanie trudne i nie z tego świata.

Lecz dziś budzi się we mnie myśl, że tak chcę; że będzie to moje postanowienie wielkopostne: nie sądzić, nie potępiać, odpuszczać i dawać. Bo ja – Boże dziecko – nie jestem z tego świata. Moja ojczyzna jest w niebie, przy Sercu Ojca. A drogę do tego Serca już znam. Miara, którą odmierza Bóg swoje dary, jest wspaniała, natłoczona, utrzęsiona i opływająca we wszelkie bogactwa i dobra. Moja rola to stawać się do podobnym Ojca – jak dobre i kochające dziecko. Słuchać Go i naśladować, a na końcu życia uradować Go swoją obecnością w Domu. Bardzo chcę, by radował się tam moim widokiem.


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku

Opublikowany przez Ks. Marek Chrzanowski – kapłan i poeta. Piątek, 6 marca 2020


Czynisz dobro, pomagasz? Podziel się swoim świadectwem, zainspiruj innych!