Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Post – Czwartek 1. tygodnia ...

Słowo na Wielki Post – Czwartek 1. tygodnia Wielkiego Postu – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Dziś dziewiąte z rozważań ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na kolejne dni Wielkiego Postu – Czwartek 1. tygodnia Wielkiego Postu, 2 marca 2023 roku.

Zobacz też —> Słowo na Wielki Post – Środa 1. tygodnia Wielkiego Postu – Ks. Marek Chrzanowski FDP


Czytanie z Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 7, 7-12)

“Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków».”

Zobacz wszystkie czytania liturgiczne na dziś —> brewiarz.pl: Czwartek, 2 marca 2023


Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na Czwartek 1. tygodnia Wielkiego Postu:

Mój dobry niebieski Ojcze, zachęcasz mnie do ufnej i dziecięcej modlitwy do Ciebie. Pragniesz dawać mi tak wiele dobra. Chcesz, bym się nie bał Ciebie prosić, bo jeżeli ma to służyć mojej świętości, otrzymam to, o co proszę. Pragniesz, bym Ciebie szukał z tęskniącym sercem i pewnością Twojej dobroci – a szukając, znajdę. Chcesz, bym pukał do ludzkich serc z Twoją nowiną o dobroci, która nie przemija, i dajesz pewność, że kto usłyszy moje pukanie, otworzy. Chcesz, bym czynił ludziom to, czego sam bym oczekiwał. Na tym polega Twoje Prawo i o tym pouczali Prorocy.

Twoja dobroć zdumiewa, a jednocześnie zachęca, by stawać się podobnym do Ciebie – dobrym; by niebo – Twój dom –  było bliżej mnie i każdego człowieka. Wiem, że jest to możliwe. Bezinteresowne dobro otwiera serca na miłość i uczy uśmiechać się przez łzy. I jest silniejsze od zła. Chcę otwierać się na dary Twojej dobroci i kochać Ciebie, dobrego Ojca, mocniej i mocniej co dnia.


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku

Serdecznie zapraszam do odsłuchania kolejnej już audycji z Księdzem Markiem, tym razem w Polskim Radio 24…

Opublikowany przez Ks. Marek Chrzanowski – kapłan i poeta. Niedziela, 1 marca 2020


Dołącz do Get Mercy – dodawaj swoje intencje, wspieraj innych modlitwą i postem: