Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Rocznica wizyty Benedykta XVI w Sanktuarium Bożego...

Rocznica wizyty Benedykta XVI w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – 27 maja

27 maja br. przypada 11. rocznica pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Ojciec Święty modlił się przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, w kaplicy Wieczystej Adoracji, a w bazylice spotkał się z chorymi, którzy – jak powiedział – są najbardziej wymownymi świadkami miłosierdzia Bożego i mają aktywny udział w zbawianiu świata.

Na audiencji generalnej w Rzymie tak wspominał tę pielgrzymkę do łagiewnickiego Sanktuarium: Miałem możliwość podkreślić, że tylko Boże miłosierdzie oświeca tajemnicę człowieka. (…) Kontemplując świetlane rany zmartwychwstałego Chrystusa, Siostra Faustyna Kowalska otrzymała orędzie ufności dla ludzkości, orędzie o Bożym miłosierdziu (…) Orędzie to jest rzeczywiście głównym przesłaniem naszych czasów: miłosierdzia jako Boża moc, jako granica dla zła całego świata.

Info za —> Faustyna.pl: Rocznica papieskiej pielgrzymki Benedykta XVI

Fot. Mazur/catholicnews.org.uk

Zobacz też:

Benedykt XVI w Sanktuarium

Papieskie pielgrzymki do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

© Copyright by Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia