Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Podsumowanie roku 2016 i nowe nadzieje

Podsumowanie roku 2016 i nowe nadzieje

Ojciec Święty dał nam niejako takie szkło powiększające przez Rok Miłosierdzia , byśmy dostrzegli siebie samych w relacji do Pana Boga i bliźnich. Bo miłosierdzie jest istotą Boga. Bóg jest miłością miłosierną. Trzeba nam też mieć tę ludzką wrażliwość, by iść ku Bogu bez lęku, tak jak Bóg wychodzi do człowieka

– mówi bp Jan Piotrowski, ordynariusz kielecki. Nawiązuje też do Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w 2016 roku w Polsce.

Biskup mówi też, na czym polega fenomen św. Brata Alberta, który jest patronem roku 2017.

“Potrzeba naszej wrażliwości, żeby odkryć te przestrzenie ludzkiej nędzy, nie tylko materialnej, ale tej duchowej, która wkrada się w życie naszej społeczności, w życie wielu osób, czasem bardzo nam bliskich.”