Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Nasza Bazylika jest miejscem świętym – Inaug...

Nasza Bazylika jest miejscem świętym – Inauguracja liturgicznych przygotowań do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – Łagiewniki, 31 lipca 2022

W niedzielę 31 lipca 2022 r., w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, rozpoczęły się liturgiczne przygotowania do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Mszy św. sprawowanej w Godzinie Miłosierdzia przewodniczył bp Jan Zając, kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a homilię wygłosił sercanin – ks. dr Stanisław Mieszczak.

Wideo —> Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Ks. dr Stanisław Mieszczak, homilia, Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 31.07.2022 r.


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!

Zobacz też —> Nowenna tygodni przed 20. rocznicą zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu: 12 czerwca – 13 sierpnia 2022


Na początku Mszy świętej ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w przypomniał, że już za dwa tygodnie przeżywać będziemy uroczystości związane z 20. rocznicą zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. – W niedzielę, 14 sierpnia, będziemy dziękować za zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu, a w środę – 17 sierpnia – za dar tej Świątyni i dar konsekracji, której dokonał św. Jan Paweł II – zapowiedział.

W homilii ks. Stanisław Mieszczak SCJ nawiązał do Ewangelii z dnia, która opowiadała o bogatym człowieku, który przywiązał się do rzeczy materialnych. – Nam bardzo łatwo przywiązać się do rzeczy materialnych i skoncentrować na nich uwagę. One są dotykalne, przynoszą często doraźne korzyści. Utrudniają nam jednak widzenie rzeczy nadprzyrodzonych. A przecież to światło z nieba pomaga właściwie uporządkować naszą doczesną rzeczywistość. Jak zatem można odzyskać jasne widzenie spraw Bożych? Po prostu trzeba przebywać blisko Boga, zanurzyć się w klimacie łaski Jego miłosierdzia, która odnawia w nas prawdziwie ludzkie ideały. Wtedy na nowo łatwo nam dostrzec Boga miłującego człowieka do tego stopnia, że szuka go, jak zagubionej owcy – powiedział i dodał, że w kontekście tej Ewangelii możemy łatwo zrozumieć palącą potrzebę takiego miejsca jak Bazylika Bożego Miłosierdzia. Cytował słowa homilii Ojca Świętego z 17 sierpnia 2002 roku, kiedy to mówił: „Jestem bowiem przekonany, że jest to także szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski i udzielać swego miłosierdzia. Modlę się, aby ten kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga; miejscem nawrócenia i pokuty; miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej – źródła miłosierdzia; miejscem modlitwy – wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata”.

– Jesteśmy przekonani, że nasza Bazylika jest miejscem świętym. W dniu 17 sierpnia 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział swoim słabym głosem, w modlitwie zanoszonej do Boga, znamienne słowa: „Dlatego pokornie prosimy Cię, Panie, ześlij pełnię błogosławieństwa na ten kościół i ołtarz, aby zawsze były miejscem świętym i stołem przygotowanym do składania Chrystusowej Ofiary”. To miejsce zatem uświęcił swoim błogosławieństwem sam Bóg. Ono stało się miejscem zamieszkania Boga pośród ludzi. Gdy zatem wchodzisz w to miejsce święte czy słyszysz głos samego Boga, który mówi ci: zdejm sandały! Miejsce na którym stoisz jest miejscem świętym? Zdejm sandały swojej codzienności, bo tutaj spotykasz się z Bogiem. To dlatego nauczono nas słusznie, że wchodząc do każdej świątyni, uświęconej obecnością Boga żegnamy się pobożnie, przyklękamy przed Bogiem. Nie wchodzimy jak do teatru czy do kina lub restauracji. To miejsce jest inne – święte! Takim musi pozostać dla nas, bo tutaj mamy szansę odnowić prawdziwy wymiar naszego człowieczeństwa – podkreślił kaznodzieja i kontynuował: – Kiedy wchodzimy na to miejsce święte i rozpoczynamy nasz dialog z Bogiem pełnym miłosierdzia, Jego łaska nas przemienia i uzdalnia do bycia apostołami Jego Miłosierdzia. Wychodząc z tego miejsca, ubogaceni Jego łaską, jasno widzimy cel naszego działania. Drogowskazem dla nas staje się to, co widzimy na bramie miłosierdzia przy Bramie Bazyliki. To jest nie tylko nasze zadanie, ale to staje się pewną koniecznością, która wypływa z naszego serca. To owoc przemieniającej łaski.

W przyszłą niedzielę – 7 sierpnia 2022 – na wszystkich Mszach świętych w łagiewnickiej Bazylice homilie przygotowujące do sierpniowych uroczystości i przypominające znaczenie wydarzeń sprzed 20 lat wygłosi ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ.

Główne obchody 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu odbędą się w niedzielę 14 sierpnia 2022 r. Mszy świętej o godz. 10.00 (transmisja w TVP1) będzie przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Info i foto na podstawie —> Małgorzata Pabis – Rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Nasza Bazylika jest miejscem świętym

Zobacz też —> Uwierzyć w miłość miłosierną – ostatnia stacja rocznego przygotowania do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – Łagiewniki, 17 lipca 2022


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja