Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Uwierzyć w miłość miłosierną – ostatnia stac...

Uwierzyć w miłość miłosierną – ostatnia stacja rocznego przygotowania do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – Łagiewniki, 17 lipca 2022

W niedzielę – 17 lipca 2022 r. – w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach miała miejsce ostatnia XII stacja rocznych przygotowań do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Jej hasłem przewodnim były słowa „Uwierzyć w miłość miłosierną”. W czasie Mszy św. został poświęcony obraz Pana Jezusa Miłosiernego dla parafii św. Stanisława BM w Nowym Jorku. Po peregrynacji w Stanach Zjednoczonych trafi on wraz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej do Ugandy, gdzie budowana jest Wioska Dziecięca „Bożego Miłosierdzia”.

Wideo —> milosierdzie.pl: Ks. Zbigniew Bielas, homilia, Msza św. w Bazylice Bożego Miłosierdzia, 17.07.2022 r.

Transmisja online wydarzenia —> na Facebooku

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Czciciele Bożego Miłosierdzia uczestniczyli w Godzinie Miłosierdzia i Mszy świętej, której przewodniczył o. Karol Jarząbek OSPPE z parafii św. Stanisława BM w Nowym Jorku.

W homilii ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przedstawił kolejne rozważanie przygotowane przez ks. abp Marka Jędraszewskiego. W tym miesiącu dotyczyło ono ostatnich słów Aktu zawierzenia świata „Miej miłosierdzie dla nas i świata całego”. „Ostatnie słowa Aktu zawierzenia świata są wielkim błaganiem św. Jana Pawła II Wielkiego skierowanym w dniu 17 sierpnia 2002 roku do Boga, naszego Dobrego Ojca, o miłosierdzie dla nas i dla całego świata. W jakiejś mierze są one echem modlitwy, jakiej Łucję, Hiacyntę i Franciszka nauczyła Matka Najświętsza dnia 13 lipca 1917 roku w Fatimie, polecając jej odmawianie po każdej dziesiątce różańca: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, strzeż nasz od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia” – napisał Metropolita Krakowski.

Abp Jędraszewski przypomniał, że przede wszystkim jednak poprzez te słowa Aktu zawierzenia Ojciec Święty osobiście spełniał zadanie, które w opublikowanej w 1980 roku encyklice „Dives in misericordia” określił jako podstawowe prawo, a zarazem jako największą powinność Kościoła. Pisał w niej: „W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów – a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz – Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością, i jakie jej zagraża. To właśnie jest podstawowym prawem i zarazem powinnością Kościoła w Jezusie Chrystusie. Jest ono prawem i powinnością Kościoła wobec Boga, a zarazem w stosunku do ludzi. Im bardziej świadomość ludzka, ulegając sekularyzacji, traci poczucie sensu samego słowa «miłosierdzie» – im bardziej, oddalając się od Boga, oddala się od tajemnicy miłosierdzia – tym bardziej Kościół ma prawo i obowiązek odwoływać się do Boga miłosierdzia «wołaniem wielkim» (por. Hbr 5, 7). Takim «wielkim wołaniem» winno być wołanie Kościoła naszych czasów do Boga o miłosierdzie, którego pewność głosi on i wyznaje w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym – czyli w tajemnicy paschalnej. Tajemnica ta niesie w sobie najpełniejsze objawienie miłosierdzia – czyli tej miłości, która jest potężniejsza od śmierci, potężniejsza od grzechu i zła każdego – miłości, która dźwiga człowieka z najgłębszych upadków i wyzwala z największych zagrożeń” (DiM, 15).

„Miłosierdzie to, w ujęciu Jana Pawła II, jawi się zatem jako ten rodzaj miłości, która pragnie ratować drugiego człowieka przed grożącymi mu, wielorakimi fizycznymi i duchowymi niebezpieczeństwami, która niesie mu pomoc, która go dźwiga i wyzwala – i która przenikając jego serce i umysł pozwala mu odnosić zwycięstwo nad grożącym mu, lub wprost dotykającym go złem. O taką właśnie miłość mamy zatem błagać Boga, który jest miłością (por. 1 J 4, 8b) – podkreślał Pasterz Kościoła krakowskiego.

W homilii ks. Zbigniew Bielas dokonał także krótkiego podsumowania ostatnich 11 miesięcy, które przebiegały pod hasłem „Miłosierdzie nadzieją dla świata”. – W tym czasie udało się stworzyć wielką rodzinę Czcicieli Bożego Miłosierdzia z całego świata – modlą się z nami ludzie z dalekiej Australii, Argentyny, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Kolumbii, Burkina Faso, Tanzanii, Białorusi, Kazachstanu, Fiji, Indii, Filipin, Wietnamu, Walii, Austrii, Węgier, Holandii, Słowacji, Czech, Chorwacji… Od sierpnia ubiegłego roku – co miesiąc – wysyłaliśmy do ponad stu miejsc kultu Bożego Miłosierdzia – rozważania Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do poszczególnych fragmentów Aktu Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu oraz teksty modlitw na Godzinę Miłosierdzia. Wszystko to w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, a były tłumaczenia także na język chorwacki. Od kilku tygodni trwa Nowenna Tygodni i znów trwa wysyłka modlitw – wyliczał rektor łagiewnickiego Sanktuarium i dodawał: – Ale wysyłka to nie wszystko. To czas wielu spotkań. Wspomnę tylko te z ostatnich tygodni – 12 czerwca wzruszająca, historyczna chwila – zawierzenie Republiki Czeskiej Bożemu Miłosierdziu. Spotkanie z ks. Stanisławem Filipkiem, pallotynem, misjonarzem z Burkina Faso – który pokazał nam plany budowy narodowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w tym kraju. Na wizerunku Jezusa Miłosiernego powstaną stacje drogi krzyżowej – w sercu grób Pana Jezusa, a w dłoni uniesionej do błogosławieństwa – sanktuarium. I wiadomość sprzed tygodnia – parafianie z parafii św. Rocha z Argentyny pielgrzymowali do Sanktuarium Jezusa Miłosiernego w La Emilia, gdzie odebrali dar z Krakowa – obraz Jezusa Miłosiernego, który został tam poświęcony, a w czasie sierpniowych uroczystości będzie intronizowany w ich świątyni. I wiadomość z piątku, gdy słowa serdecznej wdzięczności dotarły z Mińska na Białorusi, gdzie ks. Jan buduje wytrwale pomimo trudności od kilu lat Sanktuarium Bożego Miłosierdzia…

Ks. Bielas powiedział, że z całego świata docierają do Łagiewnik informacje o tym, jak te ostatnie dni przygotowań będą wyglądać w różnych miejscach… – Wiemy, że wielu już z niecierpliwością oczekuje przyjazdu do Krakowa w sierpniu… Nasze serca radują się z faktu, że udało się wysłać w świat po raz kolejny iskrę miłosierdzia z Łagiewnik przy okazji tej rocznicy i przypomnieć o tym, co wydarzyło się w tutaj 20 lat temu i o tym, że „tylko w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”. Nasze przygotowania comiesięczne się kończą, ale trwa nowenna tygodni – przypomniał kapłan.

Rektor Sanktuarium w Łagiewnikach podziękował wszystkim, którzy angażowali się w czasie 11 miesięcy przygotowań. – Doświadczyliśmy jak wielkie jest Boże Miłosierdzie i bez granic.. Wdzięczni jesteśmy Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, który przygotowywał comiesięczne rozważania i pomagał nam zgłębić treść zawartą w słowach Aktu zawierzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tę niezwykłą nowennę i tworzyli z nami wspólnotę modlitwy, która połączyła kontynenty jak na tabernakulum w łagiewnickiej Bazylice. Dziękujemy za tłumaczenia Księdzu Filipowi, za udział i pomoc Diakonii Miłosierdzia, Chórowi Musica ex Anima, oraz Grupom Apostolskim Ruchu Apostolstwa Młodych. Wierzymy, że to, co się dokonało i dokona za miesiąc, nie jest końcem, ale pewnym początkiem… czymś co będzie kontynuowane. Już 22 października w Sanktuarium w Marija Bistrica będzie miało miejsce zawierzenie Bożemu Miłosierdziu Chorwacji… A my – ufamy – że zawieziemy Dzwon Nadziei – do tak brutalnie dotkniętej wojną w ostatnim tygodniu Winnicy na Ukrainie… Tam przecież znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do którego obraz Jezusa Miłosiernego 25 lat temu – właśnie tu, w Łagiewnikach – pobłogosławił św. Jan Paweł II – zakończył ks. Zbigniew Bielas, zapraszając wszystkich na sierpniowe uroczystości.

Główne obchody 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu w Łagiewnikach odbędą się w niedzielę 14 sierpnia 2022 r. Mszy świętej o godz. 10.00 (transmisja w TVP1) będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.

Zobacz —> Nowenna tygodni przed 20. rocznicą zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu: 12 czerwca – 13 sierpnia 2022

Info i foto na podstawie —> Małgorzata Pabis/Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Uwierzyć w miłość miłosierną – ostatnia stacja rocznego przygotowania do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu


Zobacz też:

Widzimy się w Łagiewnikach – rozmowa bp. Robertem Chrząszczem

Miłosierdzie nadzieją dla świata – Rozmowa z ks. Zbigniewem Bielasem, rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach


Inaugurując tę niezwykłą modlitwę w dniu 22 sierpnia 2021, abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski wyraził życzenie, aby „iskra, która stąd – zgodnie z wolą Pana Jezusa – ma iść na cały świat, sprawiała, że coraz to nowi ludzie, w nowych zakątkach naszego globu będą mogli z coraz większym zaufaniem i z coraz bardziej głęboką wiarą powtarzać „Jezu, ufam Tobie!”.

Zobacz więcej —> Abp Marek Jędraszewski zainaugurował w Łagiewnikach nowennę przygotowującą do 20. rocznicy Aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu


Posłuchaj Kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (czerwiec 2021):

Zobacz też —> Rozpoczęcie przygotowań do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II

Wszystkich, którzy jeszcze pragną włączyć się w to modlitewne przygotowanie i otrzymywać materiały na kolejne miesiące prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy: info@milosierdzie.pl


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja