Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana

Tekst “Modlitwy do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana”, stanowiącej element nowenny przygotowującej do proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana został proklamowany w krakowskich Łagiewnikach, z udziałem Episkopatu Polski i Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w dniu 19 listopada 2016 r., na zakończenie obchodów Roku Miłosierdzia w Polsce. Dzień później akt odmawiany był we wszystkich polskich kościołach podczas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.

Zobacz ––> Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Zobacz też —> Bp Jamrozek: Chrystusowi Królowi zawierzajmy w modlitwie siebie i naszą Ojczyznę – 13 listopada 2023


Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.


Tekst za —> episkopat.pl: Nowenna przed odnowieniem w parafiach Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Zobacz też:

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana – Tak było 19 listopada 2016 r. w Łagiewnikach

Komentarz do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

Fot. Andreas Wahra – Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0