Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Genialny astronom i człowiek wiary – Abp Sta...

Genialny astronom i człowiek wiary – Abp Stanisław Budzik w 480. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika – Frombork, 21 maja 2023

– Genialny astronom, człowiek wiary, człowiek Kościoła zarówno w swoich przekonaniach, jak i w wytężonej pracy: dla diecezji warmińskiej, dla biskupa i kapituły, dla swojej małej i wielkiej Ojczyzny – mówił o Mikołaju Koperniku abp Stanisław Budzik w katedrze we Fromborku w niedzielę 21 maja 2023 r. Metropolita Lubelski przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię podczas uroczystości związanych z 480. rocznicą śmierci autora dzieła „O obrotach sfer niebieskich”.

W homilii Metropolita Lubelski i przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP odniósł się do obchodzonej dziś uroczystości Wniebowstąpienia. Mówił o dwóch przesłaniach tej uroczystości: o tym, by być wiernym ziemi, która jest dziełem Boga oraz aby być wpatrzonym w niebo. „Bądźcie wierni tej ziemi i szukajcie tego, co w górze. Te wezwania się uzupełniają, jak droga i cel, praca i zwycięstwo” – powiedział.

W tym kontekście nawiązał też do życia i dzieł Mikołaja Kopernika. Zauważył, że był on zarówno genialnym astronomem, jak i człowiekiem wiary. „O głębokiej religijności Kopernika świadczy fakt, że zasadniczą tezę swojego dzieła o Słońcu, jako środku układu planetarnego, poprzedził wezwaniem pomocy Bożej, a zakończył uwielbieniem dla wspaniałości Boga Najlepszego i Największego. W ostatnim roku życia Kopernik zadedykował swoje dzieło papieżowi Pawłowi III. Wyraża w nim przekonanie o jedności prawdy, podchodzącej zarówno z objawienia Bożego, jak i z odkrywania praw przyrody” – powiedział abp Budzik. „Genialny astronom był człowiekiem Kościoła zarówno w swoich przekonaniach, jak i w wytężonej pracy: dla diecezji warmińskiej, dla biskupa i kapituły, dla swojej małej i wielkiej Ojczyzny” – dodał.

Na zakończenie homilii abp Budzik zauważył, że nikt nie połączył nieba i ziemi tak doskonale, jak Chrystus. „W tajemnicy Wcielenia sprowadził niebo na ziemię. W tajemnicy Wniebowstąpienia wyniósł ziemię na wyżyny nieba” – powiedział. Jak wyjaśnił, uroczystość Wniebowstąpienia skłania do spojrzenia ku niebu. „Kierować spojrzenie ku niebu, to znaczy zwracać uwagę na to, co istotne, na to, co decydujące w naszym życiu, czyli na miłość. Bo, jak mówi Pismo Święte, wiara przeminie, nadzieja się spełni, ale zawsze i wszędzie trwać będzie miłość” – podkreślił.

Zobacz —> Pełny tekst homilii abpa Stanisława Budzika

Na zakończenie uroczystości gospodarz miejsca, metropolita warmiński abp Józef Górzyński wskazał, że Mikołaj Kopernik był człowiekiem głębokiej wiary i potrafił godzić wiarę i wiedzę.

W liturgii, sprawowanej w ogłoszonym przez Senat Roku Mikołaja Kopernika, uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, świata nauki oraz wielu instytucji i urzędów. Podczas Mszy św. modlono się m.in. za przedstawicieli nauki i sztuki.

Mikołaj Kopernik był kanonikiem warmińskim i bliskim współpracownikiem biskupów warmińskich. We Fromborku i na Warmii spędził 40 lat. Pochowany został w katedrze we Fromborku 480 lat temu.

Info i foto za —> BP KEP: Abp Budzik w 480. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika: Genialny astronom i człowiek wiary

Rok Jubileuszu Mikołaja Kopernika we Fromborku - program wydarzeń

fot. kopernik-frombork.pl

Tegoroczny Jubileusz Człowieka Kościoła, jakim niewątpliwie był Kanonik Mikołaj Kopernik, wynika odpowiednio z 550. rocznicy urodzin (19 lutego 2023) jak i z 480. rocznicy śmierci (21 maja), a także z 500. rocznicy (30 stycznia) powierzenia Kanonikowi urzędu Administratora Diecezji Warmińskiej Sede Vacante przez Warmińską Kapitułę Katedralną. 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła konferencja prasowa, która odbyła się 25 stycznia 2023 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Zobacz więcej —> Rok Jubileuszu Mikołaja Kopernika we Fromborku


W dniach 18-19 lutego 2023 r. we Fromborku odbyły się dwudniowe uroczystości przypadającej 19 lutego – 550. rocznicy urodzin kanonika Mikołaja Kopernika.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła Msza św. w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem bpa Janusza Ostrowskiego, biskupa pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej i Prepozyta Warmińskiej Kapituły Katedralnej. Podczas kazania, wygłoszonego przez ks. prof. Andrzeja Kopiczko, wyraźnie wybrzmiały słowa, że Kopernik jest wciąż aktualnym przykładem człowieka głębokiej wiary, nieustannej modlitwy, ale nade wszystko wielkiej ufności Panu Bogu…

Zobacz relację —> 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika – Obchody rocznicowe we Fromborku – 19 lutego 2023


Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny

https://muzeumfrombork.pl