PODZIEL SIĘ

Czy w piątek 3 stycznia 2020 obowiązuje post?

Czy w piątek 3 stycznia 2020 obowiązuje post?

Piątek 3 stycznia 2020 r. to w kalendarzu liturgicznym dzień powszedni Okresu Narodzenia Pańskiego, który kończy się Niedzielą Chrztu Pańskiego – w tym roku 12 stycznia oraz wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus (święto tytularne Towarzystwa Jezusowego) i kilkorga świętych lub błogosławionych Kościoła. Jest to również pierwszy piątek miesiąca stycznia 2020.

Zobacz ‘kartkę z kalendarza liturgicznego’ na piątek 3 stycznia 2020 —> na brewiarz.pl | na niedziela.pl

Zobacz więcej o nabożeństwie do Boskiego Serca Jezusa (pierwszych piątków) —> niedziela.pl: Wyraz naszej miłości i szacunku dla Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Święto Najświętszego Imienia Jezus, ustanowione w roku 1721, w nowym kalendarzu rzymskim zostało uwzględnione jako wspomnienie w dniu 3 stycznia… Dla ludzi wierzących imię Jezus jest najdroższe i najświętsze. Oznacza ono Osobę Syna Bożego, w którym jest nasze pojednanie z Bogiem i wieczne zbawienie. Kult Najświętszego Imienia Jezus rozpowszechnił się w Kościele szczególnie w XV wieku. Do rozszerzenia czci imienia Jezus przyczynili się w sposób szczególny św. Bernardyn ze Sieny, który witał się słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” i św. Jan Kapistran z zakonu św. Franciszka z Asyżu. W oficjum brewiarzowym jest bardzo piękny hymn z XI w. Jesu, dulcis memoria, opiewający słodycz tego imienia.

Zobacz więcej—>brewiarz.pl: Wspomnienie dowolne Najświętszego Imienia Jezus


Wierni w Polsce, którzy ukończyli 14 rok życia, są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości (oktawa wielkanocna) albo gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

W Polsce w piątek 3 stycznia 2020 r. obowiązuje piątkowy post czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wyjątkiem są te parafie pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus, w których tego dnia obchodzona jest uroczystość odpustowa (warto sprawdzić na stronie internetowej danej parafii).DEFINICJA POSTU

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy.

Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.

Info za —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce