Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

90. rocznica pierwszego przyjazdu św. Siostry Faus...

90. rocznica pierwszego przyjazdu św. Siostry Faustyny do Wilna – 21 lutego 2019

90 lat temu, 21 lutego 1929 r., św. Siostra Faustyna Kowalska po raz pierwszy wyjechała do Wilna, by zastąpić w kuchni klasztornej s. Petronelę Basiurę, która przygotowywała się do złożenia ślubów wieczystych.

90 rocznica przyjazdu św. Siostry Faustyny do Wilna90 lat temu, 21 lutego 1929 roku, św. Siostra Faustyna Kowalska po…

Opublikowany przez Siostra Maria Helena Kowalska Wtorek, 19 lutego 2019

 

Pierwszy pobyt Apostołki Bożego Miłosierdzia w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Antokolu w Wilnie był krótki, trwał do 11 czerwca tego roku, i nie przyniósł znaczących wydarzeń.

W historię kultu Miłosierdzia Bożego wpisał się jej drugi pobyt w tym mieście (1933-1936), dzięki czemu to miasto znalazło się na szlaku przekazywania orędzia Miłosierdzia. Tutaj Jezus podyktował Siostrze Faustynie Koronkę do Miłosierdzia Bożego i zażądał założenia takiego „zgromadzenia”, które by głosiło i wypraszało miłosierdzie Boże dla świata, czyli Apostolskiego Ruchu Bożego Miłosierdzia. Tworzą go zakony klauzurowe i czynne, męskie i żeńskie, instytuty życia konsekrowanego, stowarzyszenia, bractwa, apostolaty i wszyscy ludzie, którzy się włączają w misję św. Faustyny głoszenia światu miłosiernej miłości Boga świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

W Wilnie Siostra Faustyna spotkała ks. Michała Sopoćkę, który był jej kierownikiem duchowym w czasie pobytu w tym mieście. Dzięki niemu powstał pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego w pracowni Eugeniusza Kazimirowskiego, który w dniach 26-28 kwietnia 1935 roku został wystawiony do czci publicznej w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie.

Tutaj też św. Faustyna zaczęła pisać słynny „Dzienniczek”.

Info za —> Faustyna.pl: 90. rocznica przyjazdu św. Faustyny do Wilna