Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: klasztor na Antokolu w Wilnie