Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

6. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa, Prymasa P...

6. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski – 23 stycznia 2019

W dniu 23 stycznia 2019 r. przypada 6. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa, w latach 1981-2006 Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, Prymasa Polski. W warszawskiej archikatedrze modlono się w jego intencji przez cały dzień – podziemia bazyliki archikatedralnej, gdzie znajduje się m.in. grób kard. Józefa Glempa, były otwarte.  Wieczorem 23 stycznia kard. Kazimierz Nycz odprawił w intencji śp. prymasa Józefa Glempa Mszę świętą.

Zobacz —> FOTORELACJĘ

– Obecność wasza tutaj świadczy o tym, ile ważnych dzieł prowadził, za ile spraw brał odpowiedzialność, ile rzeczy stworzył. Troska o kapłanów, zgromadzenia zakonne, dwa seminaria duchowne, o katechizację, duszpasterstwo w parafiach… Za to wszystko chcemy Panu Bogu podziękować, a równocześnie prosić, by miłosierny Pan przyjął go do swojej chwały i nagrodził jego doczesne, wcale niełatwe życie – mówił  Metropolita Warszawski. Dodał przy tym, że śp. kard. Józef Glemp „z wielką godnością służył sprawom publicznym, w których po części czuł się mediatorem, bojąc się bardzo, żeby w Polsce nie stało się coś złego, nie polała się krew”.

Czytaj całość —> Gość Warszawski/Archidiecezja Warszawska: Był naszym przewodnikiem. Kard. Nycz przewodniczył Mszy św. w 6. rocznicę śmierci prymasa Glempa

W przededniu jego szóstej rocznicy śmierci ukazała się też monografia autorstwa dr Mileny Kindziuk o prymasie Glempie pt. „Historyczne i polityczne aspekty komunikacji społecznej prymasa Józefa Glempa w okresie przełomu w Polsce w latach 1981-1992”.

Zobacz więcej —> episkopat.pl: Kard. Nycz: Ta książka to fundament, który zostaje nam przekazany w 6. rocznicę śmierci Prymasa


Kard. Józef Glemp został pochowany w kryptach archikatedry warszawskiej. Od trzech lat jego grobem opiekuje się Akcja Katolicka, którą kardynał powołał w archidiecezji. – Co dwa tygodnie członkowie innego oddziału parafialnego przynoszą kwiaty, zapalają znicze – mówi Elżbieta Olejnik, prezes zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. I dodaje, że zarówno ona, jak i inni członkowie stowarzyszenia wspominają zmarłego kardynała bardzo ciepło. – Ksiądz prymas bardzo dbał o Akcję Katolicką, zawsze miał dla nas czas. Uśmiechamy się, gdy mówimy o księdzu kardynale, bo mamy miłe wspomnienia z nim związane. Zrobił dużo dobrego dla Akcji Katolickiej i jesteśmy mu za to ogromnie wdzięczni – opowiada.

Kard. Józef Glemp urodził się w Inowrocławiu 18 grudnia 1929 r., w rodzinie robotniczej. Po zdaniu matury wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1956 r.

Jedenaście lat później, w 1967 r. ks. Glemp został osobistym sekretarzem prymasa Stefana Wyszyńskiego. W marcu 1979 r. został biskupem diecezji warmińskiej, sakrę przyjął z rąk prymasa Wyszyńskiego. Po jego śmierci w maju 1981 został arcybiskupem warszawskim i gnieźnieńskim oraz prymasem Polski. W 1983 roku otrzymał godność kardynała.

Jako ostatni z prymasów przez wiele lat łączył funkcję metropolity warszawskiego i gnieźnieńskiego z funkcją przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jako opiekun polskiej emigracji odwiedzał Polonię na całym świecie.

W 2007 r. kard. Glemp przeszedł na emeryturę. Decyzją papieża Benedykta XVI tytuł prymasa zachował do 80. roku życia, tj. do 2009 r. Zmarł 23 stycznia 2013 r. w Warszawie w wieku 83 lat.

Info za —> Archidiecezja Warszawska: Dziś 6. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa